”Fattigdomen fortsätter att förvärras”

– Den ekonomiska situationen för personer med intellektuell funktionsnedsättning fortsätter att förvärras, utvecklingen för aktivitetsstöd och sjukbidrag ligger långt efter löneutvecklingen för alla andra.

Ekonomin en av de viktigaste frågorna

Det säger Riksförbundet FUB:s nya ordförande Anders Lago, som den 8 maj efterträdde Harald Strand.

Anders Lago pekar ut ekonomin för personer med intellektuell funktionsnedsättning som en av de viktigaste frågorna.

– Jag vill inte tro att bristen på politiskt initiativ är lika med att våra förtroendevalda accepterar denna grupps fattigdom, säger han i ett uttalande.

3 krav för att minska fattigdomen

Vid FUB:s digitala stämma i maj ställde förbundet följande krav:

1. Aktivitetsersättning/sjukersättning måste – i likhet med ålderspension – justeras i takt med kostnadsutvecklingen i samhället. (Guide: Så funkar sjuk- och aktivitetsersättning)

2. Skatteklyftan mellan personer med aktivitetsersättning/sjukersättning och löntagare måste avskaffas. Den så kallade pensionärsskatten avskaffades 2020, men en motsvarande orättvis beskattning finns kvar för personer med en livslång funktionsnedsättning.

Missade höjningen

3. Höjningen av det statliga bostadstillägget måste gälla alla under en viss inkomstnivå. (Vid ändringen av reglerna för bostadstillägg, som beslutades 2020, gick personer med aktivitetsersättning/sjukersättning miste om den största ökningen av bostadstillägget någonsin, trots att gruppen har betydligt högre hyror än pensionärsgruppen som fick en höjd maxnivån för bostadskostnad.)

Läs även om hur FUB:s medlemmar jobbar lokalt med att förmå kommunerna att minska fattigdomen för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Mer om Anders Lago

Anders Lago bor i Södertälje och har en 24-årig son med intellektuell funktionsnedsättning. Han är även ordförande för HSB Riksförbund. Åren 1998–2011 var han kommunstyrelsens ordförande i Södertälje, och har även ingått i styrelsen för Sveriges Kommuner och regioner. Han vidare varit statlig utredare, och är ledamot i styrelserna för We effect och Stora Sköndal.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Från Livets möjligheter 2022: Sex berättelser om vilket stöd som anhöriga behöver