Fel av rektor att neka särskilt stöd

Rektorn nekade eleven särskilt stöd. Avslaget motiverades av att eleven klarade kunskapskraven. Nu får rektorn bakläxa av Skolväsendets överklagandenämnd.

Hörselskadades riksförbundet, HRF, rapporterar att nämnden påpekar att en rektor måste utreda om behovet av särskilt stöd är motiverat om en elev på grund av andra svårigheter riskerar att inte nå målen på sikt.

Detta hade skolan inte gjort, trots att rektorn hade medgett att eleven troligen skulle få svårt att klara kunskapsmålen på sikt, skriver HRF på sin webbplats.

Eleven har en hörselskada och lider av huvudvärk. Hörselsituationen i skolan har varit ansträngande och eleven har därför haft svårt att klara en skoldag.

Rektorn ansåg trots detta att eleven inte hade rätt till särskilt stöd. Föräldrarna överklagade till Skolväsendets överklagandenämnd, som underkände rektorns beslut.