Nyheter

Felplaceringar i särskolan granskas på nytt


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Regeringen har beslutat om en ny granskning av kommunernas placering av barn i särskolan. Senast i januari vill man ha svar på om reglerna behöver skärpas ytterligare för att förhindra felaktiga inskrivningar.

Regeringen har beslutat om en ny granskning av kommunernas placering av barn i särskolan. Senast i januari vill man ha svar på om reglerna behöver skärpas ytterligare för att förhindra felaktiga inskrivningar.

Reglerna för vilka elever som ska gå i särskolan skärps i den nya skollagen, men regeringen befarar ändå att alltför många barn hamnar i särskolan på felaktiga grunder.

Statens skolinspektion ska nu göra en bred granskning av kommuner över hela landet. Senast i januari ska inspektionen ha klar sin analys och vid behov förslag till åtgärder.

Särskolan ska ta emot barn som på grund av utvecklingsstörning inte kan nå grundskolans mål. Även barn som har fått ”ett betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder på grund av hjärnskada, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, samt barn med autism eller autismliknande tillstånd” kan tas emot i särskolan.

Enligt tidigare granskningar är rättssäkerheten stor för barn och många har placerats i särskola utan ordentliga utredningar.
Regeringen skriver i sitt beslut att det måste göras en helhetsbedömning som utgår från barnets bästa både på kort och lång sikt. Vårdnadshavarnas erfarenheter ska alltid tas med i bedömningen. Utredningar ska göras av både pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social art.

 

ANNONSER
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Mo Gård
ANNONSER
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Primass
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Fremia
 • Annons för Made for Movement
 • Etac R82 Toucan ståstöd
 • Annons för Tidvis
 • Annons för JAG
 • Annons för Särnmark
 • Annons för STIL
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för HD Motion