Fem frågor till Nyamko Sabuni

Nyamko Sabuni, vice utbildningsminister är inte beredd att satsa ökade resurser på folkhögskolorna. Här svarar hon på fem frågor från Föräldrakraft.

Det statliga förstärkningsbidraget för elever med funktionsnedsättningar är ”översökt” och folkhögskolorna får bara 80 procent av bidraget. Många menar att man inte kan driva verksamhet med så snåla resurser. Flera har fått lägga ner kurser riktade mot personer med omfattande funktionsnedsättningar. Många unga står därför utan utbildningsmöjligheter. SPSM säger att de påtalat detta i sina rapporter i flera år.

Hur ser du på detta?
– Vårt syfte med det särskilda utbildningsstödet till folkhögskolor är att underlätta för kursdeltagare med funktions­nedsättning. Att många vill ta del av detta bidrag är positivt.
– Självklart är det viktigt för oss i rege­ringen att så många som möjligt med funktionsnedsättningar eller utan har möjlighet att studera.

Varför diskrimineras unga med omfattande funktionsnedsättningar?
– Det är inte min bild att de diskrimineras. Vi stöder gruppen särskilt genom utbildningsstödet.

Varför får inte folkhögskolorna mer pengar?
– Vi har fört samman det särskilda utbildningsstödet med bidraget till vissa åtgärder för studerande med funktionshinder inom folkbildningen, för att möjliggöra ett bättre utnyttjande av hela anslaget. Möjligheterna att prioritera de vik­­tigaste åtgärderna ökar också.

Hur ser du på att antalet folkhögskoleelever minskar på vissa områden?
– På de långa kurserna har antalet deltagare med funktionshinder ökat medan det minskat på de korta kurserna. Jag tyc­ker inte det är negativt att deltagare i ökad utsträckning väljer att läsa längre kurser.

Volymbidraget från Folkbild­nings­­­rådet ökar bara marginellt och täcker inte ens lönehöjningarna på 2 procent. Resultatet blir en nettominskning. Hur ser du på det?
– Jag kan bara konstatera att folkbildningsrådet har reviderat systemet för statsbidraget för att skapa tydligare villkor för förstärkningsbidraget och därmed en mer förutsägbar finansiering av åtgärder för funktionshindrade. Det ser jag positivt på, säger Nyamko Sabuni. +