Fick rätt till slut – men då var det för sent

Familjen Frank från Göteborg åkte till Rumänien för att jobba i tre månader. När de kom tillbaka fick dottern Viktoria inte gå kvar i sin skola. En anmälan gjordes till Skolinspektionen som gav familjen rätt. Trots detta får skolans felaktiga agerande ingen påföljd.
– Eftersom Viktoria inte går kvar på skolan längre går det inte att göra något, lagen är fruktansvärt uddlös, säger Viktorias mamma Maja Frank.

Hon berättar att kommunala Hagaskolan redan från början motarbetade dem och att allt bottnar i att de inte vill bekosta det extra stöd som Viktoria behöver.

– De sparar pengar på att Viktoria slutar och passade på när vi åkte utomlands, säger Maja Frank.

Skolinspektionen uppger att man som tillsynsmyndighet inte kan straffa skolan.

Från och med den 1 juli 2011 är vite ett nytt möjligt påtryckningsmedel i den nya skollagen för att få en skola att rätta sig efter skolinspektionens beslut. Det är Förvaltningsrätten som beslutar om detta.

Viktoria har en ovanlig led- och muskelsjukdom som heter Artrogryphosis Multiplex Cognita, AMC. Maja Frank hävdar att två andra barn med funktionsnedsättning också har fått sluta på grund av Hagaskolans dåliga hantering.

– De föräldrarna orkade inte ta strid men tyckte att det var väldigt obehagligt, säger Maja Frank.

Lars Frank, pappa till Viktoria, arbetar som läkare och när han fick ett erbjudande om att jobba ett par månader i Rumänien beslutade sig familjen för att resa iväg. De kontaktade rektorn på Hagaskolan för att diskutera Viktorias hemstudier. Då fick man veta att Viktoria skulle skrivas ut från skolan men sedan var hon naturligtvis välkommen tillbaka.

– Vi frågade om det fanns risk för att vi skulle bli av med platsen, men rektorn försäkrade att så inte var fallet, och att vi skulle ta det när vi kom tillbaka, säger Lars Frank.

När familjen väl var hemma igen, fick de beskedet att det inte fanns någon plats för Viktoria på skolan längre. Att hitta en ny skola blev inte det enklaste, men sent i september 2011 lyckades det, Viktoria kunde fortsätta sin skolgång.

– Det här var i maj 2011, ingen hjälpte oss eller ens tipsade oss om hur vi skulle gå till väga. Stadsdelsförvaltningen tyckte att vi fick ordna det på egen hand. Jag har tagit väldigt illa vid mig av detta, jag kände mig så ensam och ledsen och skuldtyngd över att vi åkte iväg, säger Maja Frank.

Det tog ett helt år för Skolinspektionen att behandla familjens anmälan.

– Nu när beslutet har kommit och vi har fått rätt, skulle vi egentligen kunna låta Viktoria gå tillbaka men det vore ju fruktansvärt mot henne, nu när hon kommit i ordning på den nya skolan, säger Maja Frank.

I Skolinspektionens beslut står det att Hagaskolan har skyldighet att ”se till att alla elever på skolan fullgör sin skolgång”. Senast den 24:e augusti 2012 ska skolan redovisa åtgärderna.

– Man ska värna om alla barn och det är grymt att göra så här mot ett barn som har en funktionsnedsättning, säger Maja Frank som nu funderar på att göra en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen.

– Det ska märkas att man har gjort fel, vad är det annars för mening? Och det ska inte behöva hända någon annan, säger Maja Frank.

Föräldrakraft har per mail och telefon bett ansvarig rektor för Hagaskolan, Eva Nilsson, om en kommentar men hon svarar inte. Hagaskolan drivs av Göteborgs stad.