Fler än 4000 protesterar mot assistansförslag

Det är glädjande att Socialstyrelsen och Försäkringskassans har tagit sitt förnuft till fånga, säger Veronica Hedenmark som i helgen drog igång ”Assistansuppropet”.
Några planer på att avsluta protesterna finns inte. Nya aktioner planeras och mer än 4000 personer har nu, efter några dagar, anslutit sig till uppropet på Facebook.

På måndagskvällen kunde Föräldrakraft berätta att Socialstyrelsen stoppar testningen av förslaget till nytt bedömningsunderlag för assistans.
Håkan Ceder på Socialstyrelsen lovade då att inga integritetskränkande frågor skulle ingå.

Det gläder Veronica Hedenmark, men hon är inte nöjd.
– Det är oroväckande och definitivt integritetskränkande att man fortfarande har ambitionen att personer med funktionsnedsättningar minut för minut ska redogöra för toalettbesök, säger hon i en kommentar idag.
– Syftet, att förbättra rättssäkerheten, är gott men det uppnås absolut inte på det här sättet.

Veronica Hedenmarks lösning på osäkerheten kring behovsbedömning för assistans är att använda intyg från professionen.
– Rättssäkerhet kan uppnås genom att använda intyg från till exempel läkare och arbetsterapeut eller andra professionella som känt den funktionshindrade längre tid än en handläggare som gjort ett hembesök, säger Veronica Hedenmark.

– En handläggare kan inte ha tillräcklig kompetens för att exempelvis kunna bedöma hur många toalettbesök som är rimliga. Det som står på de professionellas intyg måste man däremot kunna lita på, säger hon.