Fler avslag än bifall på assistans hos Försäkringskassan

Försäkringskassan beslutar om fler avslag än bifall när man behandlar nya ansökningar om assistansersättning. Det framgår av Rapport 2012:18 (Utfall av beslut om statlig assistansersättning) som publicerats av ISF, Inspektionen för socialförsäkringen.

Fram till 2007 var det en stabil ökning av antalet personer med assistansersättning, liksom antalet timmar per person.

År 2008 blev det dock en tydlig förändring i utvecklingen. Då minskade antalet personer som nybeviljades assistansersättning med drygt en fjärdedel, samtidigt som antalet avslag ökade med nästan 50 procent. Därefter har avslagen fortsatt ligga på en hög nivå.

Försäkringskassan fattar fler avslagsbeslut än beviljanden på nya ansökningar om assistansersättning.

Det blev också en ganska stor förändring ifråga om hur många som får sin assistansersättning indragen vid en omprövning. År 2011 uppgick indragningarna till knappt två procent.

Vad beror förändringarna på? ”En trolig förklaring till utvecklingen är att begreppet grundläggande behov stegvis har förtydligats, först av Försäkringskassan och därefter av Regeringsrätten”, skriver ISF:s generaldirektlör Per Molander i rapportens förord.

Det är Försäkringskassans beslut under 2002–2011 som ISF har kartlagt. ISF ska gå vidare med en djupare granskning. Dessutom ska ISF undersöka vad som händer med de personer som inte längre får assistansersättning. Resultaten ska redovisas hösten 2014.