Nyheter

Fler avslag än bifall på nya ansökningar om assistansersättning


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Försäkringskassan beslutar om fler avslag än bifall när man behandlar nya ansökningar om assistansersättning. Det framgår av den rapport som idag publicerats av ISF, Inspektionen för socialförsäkringen.

Försäkringskassan beslutar om fler avslag än bifall när man behandlar nya ansökningar om assistansersättning. Det framgår av den rapport som idag publicerats av ISF, Inspektionen för socialförsäkringen.

Fram till 2007 var det en stabil ökning av antalet personer med assistansersättning, liksom antalet timmar per person.

År 2008 blev det dock en tydlig förändring i utvecklingen. Då minskade antalet personer som nybeviljades assistansersättning med drygt en fjärdedel, samtidigt som antalet avslag ökade med nästan 50 procent.

Därefter har avslagen fortsatt ligga på en hög nivå.

Försäkringskassan fattar fler avslagsbeslut än beviljanden på nya ansökningar om assistansersättning, skriver ISF i rapporten.

Det blev också en ganska stor förändring ifråga om hur många som får sin assistansersättning indragen vid en omprövning. År 2011 uppgick indragningarna till knappt två procent.

Vad beror förändringarna på?
”En trolig förklaring till utvecklingen är att begreppet grundläggande behov stegvis har förtydligats, först av Försäkringskassan och därefter av Regeringsrätten”, skriver ISF:s generaldirektlör Per Molander i rapportens förord.

Det är Försäkringskassans beslut under 2002–2011 som ISF har kartlagt.

– Vi har hittat möjliga orsaker till förändringarna, men för att avgöra om de stämmer kommer vi att gå vidare med en djupare granskning, säger Helena Höög, ISF.

Dessutom ska ISF undersöka vad som händer med de personer som inte längre får assistansersättning. Resultaten ska redovisas hösten 2014.

 

ANNONSER
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
ANNONSER
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för JAG
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Fremia
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för STIL
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Primass
 • Annons för Unik Försäkring
 • Etac R82 Toucan ståstöd
 • Annons för CJ Advokatbyrå