Fler bör få epilepsikirurgi | HejaOlika

Fler bör få epilepsikirurgi

Högspecialiserad epilepsivård finns runtom i landet, men få patienter erbjuds kirurgi, konstaterar Socialstyrelsen. Foto: Lars-Göran Jansson/Örebro universitetssjukhus

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för Linnea och Josef Carlssons stiftelse

ANNONS

Annons för Forum FUB

ANNONS

Annons för USKA

Alltför få patienter opereras för sin epilepsi och väntan på en kirurgisk behandling är ofta väldigt lång. Det konstaterar Socialstyrelsen i en förstudie och man föreslår nu att det tas fram ett kunskapsstöd i form av nationella riktlinjer.

Alltför få patienter opereras för sin epilepsi och väntan på en kirurgisk behandling är ofta väldigt lång. Det konstaterar Socialstyrelsen i en förstudie och man föreslår nu att det tas fram ett kunskapsstöd i form av nationella riktlinjer.

– Det finns problem med underutnyttjande av epilepsikirurgi i den högspecialiserade vården. Många som opereras har haft epilepsi minst halva livet, säger Marcus Gry, enhetschef vid Socialstyrelsen.

I förstudien, som lämnas över till regeringen, har man tittat på vården av endometrios, psoriasis och epilepsi. Socialstyrelsen vill ta fram nationella riktlinjer för samtliga områden. Vad gäller epilepsi pekar Socialstyrelsen på flera brister.

– Förstudien visar att det finns skillnader i förskrivningen av läkemedel, både vad gäller olika grupper och var man bor i landet, säger Marcus Gry.

Omkring 50 000 vuxna och 10 000 barn har epilepsi i Sverige, och en stor andel av dem har en ytterligare funktionsnedsättning. I takt med tillkomsten av nya läkemedel, ökar också kraven på den behandlande läkarens kunskaper. Därför behövs ett nationellt kunskapsstöd, för att garantera en jämlik vård, konstaterar Socialstyrelsen.
 

 

Publicerad:
2015-12-14

Av: Sara Bengtsson

Nyckelord:
Senaste nytt, Socialstyrelsen, epilepsi, vård


ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för Forum FUB

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för USKA

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Linnea och Josef Carlssons stiftelse

Annons för Forum FUB
STÄNG ANNONSEN
Skip to content