Fler bör få epilepsikirurgi

Alltför få patienter opereras för sin epilepsi och väntan på en kirurgisk behandling är ofta väldigt lång. Det konstaterar Socialstyrelsen i en förstudie och man föreslår nu att det tas fram ett kunskapsstöd i form av nationella riktlinjer.

– Det finns problem med underutnyttjande av epilepsikirurgi i den högspecialiserade vården. Många som opereras har haft epilepsi minst halva livet, säger Marcus Gry, enhetschef vid Socialstyrelsen.

I förstudien, som lämnas över till regeringen, har man tittat på vården av endometrios, psoriasis och epilepsi. Socialstyrelsen vill ta fram nationella riktlinjer för samtliga områden. Vad gäller epilepsi pekar Socialstyrelsen på flera brister.

– Förstudien visar att det finns skillnader i förskrivningen av läkemedel, både vad gäller olika grupper och var man bor i landet, säger Marcus Gry.

Omkring 50 000 vuxna och 10 000 barn har epilepsi i Sverige, och en stor andel av dem har en ytterligare funktionsnedsättning. I takt med tillkomsten av nya läkemedel, ökar också kraven på den behandlande läkarens kunskaper. Därför behövs ett nationellt kunskapsstöd, för att garantera en jämlik vård, konstaterar Socialstyrelsen.