Fler får bidrag till att anpassa bostaden

Foto på husentre med rampAllt fler personer med funktionsnedsättning får ekonomiska bidrag till att anpassa bostaden, för att kunna leva ett självständigt liv. Under 2007 ökade antalet bidrag från 67 200 till 72 700. Men alla är inte nöjda och många beslut ändras efter överklagande.

Samtidigt minskade dock den genomsnittliga kostnaden per anpassningsärende från 13 400 kronor år 2006 till 13 200 kronor år 2007.
Inte ens om man går ett tiotal år tillbaka i tiden har kostnaderna ökat i någon större utsträckning. I fast penningvärde låg fjolårets kostnad för kommunerna bara cirka tio procent över 1986 års kostnader.

Siffrorna kommer från Boverket som i en ny rapport även konstaterar att de regionala skillnaderna är mycket stora. Räknat på beviljat belopp per kommuninvånare är lägsta kostnaden 18 kronor och den högsta 372 kronor.

De flesta anpassningsbidragen är på små belopp. Sex av tio bidrag är på mindre än 5000 kronor. Endast ett på 50 bidrag är på mer än 100 000 kronor.

Vanligaste anpassningen är justering av trösklar. I övrigt förekommer främst olika anpassningar i badrum och kök, dörrautomatik och montering av ramper, uppger Boverket.

Ungefär tre procent av alla ansökningar får nobben av kommunen, men många avslag överklagas. Under förra året överklagades 381 beslut och ungefär vart femte överklagande ledde till att kommunens beslut ändrades.