Nyheter

Fler får bidrag till att anpassa bostaden


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida




 

Allt fler personer med funktionsnedsättning får ekonomiska bidrag till att anpassa bostaden, för att kunna leva ett självständigt liv. Under 2007 ökade antalet bidrag från 67 200 till 72 700. Men alla är inte nöjda och många beslut ändras efter överklagande.

Foto på husentre med rampAllt fler personer med funktionsnedsättning får ekonomiska bidrag till att anpassa bostaden, för att kunna leva ett självständigt liv. Under 2007 ökade antalet bidrag från 67 200 till 72 700. Men alla är inte nöjda och många beslut ändras efter överklagande.

Samtidigt minskade dock den genomsnittliga kostnaden per anpassningsärende från 13 400 kronor år 2006 till 13 200 kronor år 2007.
Inte ens om man går ett tiotal år tillbaka i tiden har kostnaderna ökat i någon större utsträckning. I fast penningvärde låg fjolårets kostnad för kommunerna bara cirka tio procent över 1986 års kostnader.

Siffrorna kommer från Boverket som i en ny rapport även konstaterar att de regionala skillnaderna är mycket stora. Räknat på beviljat belopp per kommuninvånare är lägsta kostnaden 18 kronor och den högsta 372 kronor.

De flesta anpassningsbidragen är på små belopp. Sex av tio bidrag är på mindre än 5000 kronor. Endast ett på 50 bidrag är på mer än 100 000 kronor.

Vanligaste anpassningen är justering av trösklar. I övrigt förekommer främst olika anpassningar i badrum och kök, dörrautomatik och montering av ramper, uppger Boverket.

Ungefär tre procent av alla ansökningar får nobben av kommunen, men många avslag överklagas. Under förra året överklagades 381 beslut och ungefär vart femte överklagande ledde till att kommunens beslut ändrades.
 

 

ANNONSER
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Mo Gård
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
ANNONSER
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för JAG
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för STIL
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Primass
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Fremia
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Unik Försäkring
 • Etac R82 Caribou tippbräda