Fler gymnasieskolor ska erbjuda särskilt stöd

Elever som har behov av särskilt stöd ska få fler fristående gymnasieskolor att välja på. Det kan gälla elever med exempelvis dyslexi, koncentrationssvårigheter eller inlärningsproblem.
Det är innebörden av ett förslag som regeringen vill förverkliga från april 2012.

Även denna skolreform innehåller dock en ”pys-paragraf” som innebär att elevernas valmöjlighet kan stoppas.

Regeringen föreslår att fristående gymnasieskolor ska kunna välja att BARA ta emot elever i behov av särskilt stöd. Friskolorna ska också kunna begränsa mottagandet till elever som utbildningen är speciellt anpassad för.

Tanken är att dessa elever ska få fler lämpliga gymnasieutbildningar att välja bland. Eleverna ska få större chans att komma till sin rätt tack vare olika anpassningar.

För friskolorna väntas förändringen innebära att man får bättre möjligheter att konkurrera på ett rättvist sätt med kommunala skolor.

Regeringen skickar med en typisk brasklapp i förslaget. Det är elevens hemkommun som ska betala friskolan och om det finns behov av extra stort stöd ska tilläggsbelopp betalas.

MEN – om det finns ”betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter” behöver kommunen inte betala tilläggsbeloppet. Och då har friskolan rätt att vägra att ta emot eleven.

Förslaget har fått beröm av bland annat Autism- ochg Aspergerförbundet, som hoppas att det ska skapa en bättre fungerande skolsituation.

Däremot har Svenska Dyslexiföreningen och Synskadades riksförbund varit tveksamma, eftersom de anser att konsekvenserna är oklara.
Några andra remissinstanser, däribland Malmö kommun, har sagt nej till förändringen eftersom man tycker att det strider mot principen om inkludering av alla elever.