Fler har jobb, visar ny statistik

Sysselsättningen för personer med funktionsnedsättning har ökat rejält sedan 2008. Sysselsättningsgraden har gått upp från 50 till 55 procent.
Det visar ny statistik från SCB.

De nya siffrorna publiceras i rapporten ”Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 2013”.

Bakom rapporten står Arbetsförmedlingen och SCB som dessutom har samrått med Handisam och Diskrimineringsombudsmannen

– Det är en glädjande utveckling som visar att fler arbetsgivare ser till kompetens i stället för hinder, säger Henrietta Stein, avdelningschef på Arbetsförmedlingen.

Arbetslösheten är dock fortfarande mycket högre bland personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Den här gruppen har en arbetslöshet på 11 procent, jämfört med cirka 8 procent för befolkningen totalt.

– Många har det fortsatt tufft på arbetsmarknaden. Subventionerade anställningar och hjälpmedel kommer att ha fortsatt stor betydelse, säger Henrietta Stein.

Av de som inte har jobb uppger mer än hälften att de skulle kunna jobba om de fick stöd eller anpassningar.

Rapporten visar också att många känner sig diskriminerade på arbetsmarknaden. Nästan var tredje person med funktionsnedsättning anser att det utsatts för diskriminering eller kränkande särbehandling.