”Fler hjälpmedel på jobbet lönsamt för alla”

Samhället måste satsa mer på hjälpmedel och anpassningar inom arbetslivet. Det kräver TCO:s ordförande Sture Nordh som ser detta som en lönsam affär både för samhället, arbetsgivarna och enskilda personer.

– Ofta krävs ingen kostsam åtgärd för att göra en arbetsplats tillgänglig för fler personer. Arbetet med att anpassa våra arbetsplatser efter den mångfald av olika funktionsförmågor vi har måste på alla sätt stimuleras, säger Sture Nordh.

Foto på Sture NordhEnligt SCB har 75 procent av sysselsatta med funktionsnedsättningar behov av anpassningar eller hjälpmedel.

Wanja Lundby-Wedin, ordförande för LO, vill hjälpa arbetsgivarna ekonomiskt och praktiskt, att erbjuda anställda med funktionsnedsättningar de hjälpmedel som behövs för dem på arbetsplatserna. Även anställda och arbetssökande måste få bättre hjälp och information.
– Enligt LO brister det i samordningen mellan myndigheterna, till exempel Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, när det gäller hjälpmedel. Även informationen är bristfällig och regelverket uppfattas som otydligt, inte minst av de arbetsgivare som vill uppfylla sitt lagstadgade ansvar att anpassa arbetet efter de anställdas och tilltänkta anställdas förutsättningar, säger Wanja Lundby-Wedin.

Socialdemokraterna vill ha en ny strategi för framtidens hjälpmedel.
Foto på dator från Panasonic– Volymerna och kostnaderna har ökat kraftigt. Det bör formuleras en nationell strategi för hur vi resursmässigt och organisatoriskt ska klara att möta ett växande hjälpmedelsbehov, säger Ylva Johansson.

Maria Wetterstrand, språkrör för miljöpartiet, anser att hjälpmedel  och anpassning av arbetsplatsen ska vara en självklarhet.
– Varje arbetsgivare behöver veta att det kan lösas enkelt. I stället för att som i dag ha två huvudmän – försäkringskassan och arbetsförmedlingen som blir inblandade behöver det bli en och samma. Det ska ske smidigt och individanpassat, säger Maria Wetterstrand.

Lars Ohly är orolig för att det läggs alltför stort ansvar på enskilda arbetsgivare vilket indirekt försvårar för personer med funktionsnedsättningar.
– Vi vill ge Arbetsförmedlingen mer resurser så att personer med funktionsnedsättningar kan få en egen coach som hjälper till före och under anställningen, säger Lars Ohly.
Vänsterpartiet vill ha en översyn av hur reglerna för arbetshjälpmedel tillämpas. Partiet vill coskå samordna all hjälpmedelsförsörjning under en huvudman.

I budgetpropositionen för 2009 föreslår regeringen två förstärkningar:
* Stöd till personligt biträde höjs till högst 60 000 kronor per år för anställda (i dag 50 000 kronor) och till högst 120 000 kronor per år för företagare (i dag 100 000 kronor).
* Stöd till arbetshjälpmedel som lämnas till anställda, egna företagare eller deltagare i arbetsmarknadspolitiska program höjs till högst 100 000 kronor per år (i dag 50 000 kronor).

– Beloppen behöver höjas för att arbetsgivare i större utsträckning ska anställa personer med stora stödbehov, säger socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson.