Fler övergrepp och brister anmäldes under 2007

Det finns allvarliga missförhållanden inom många verksamheter för funktionshindrade i Västra Götalands län, enligt en rapport från Länsstyrelsen.
Rapporten visar att antalet anmälningar ökade mellan 2006 och 2007. Oron är särskilt stor när det gäller fysiska, psykiska och sexuella övergrepp. Även brister i tillsyn behöver uppmärksammas, anser Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen har undersökt de anmälningar om missförhållanden som gäller LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, och socialtjänstlagen.

Kartläggningen visar att 71 anmälningar gjordes under 2007, vilket kan jämföras med 44 anmälningar föregående år.
– Kommunerna har redovisat betydligt fler ärenden än 2006 men orsaken är förmodligen att kommunerna utvecklat sina rutiner, säger Lars-Erik Gotthard, socialkonsulent på Länsstyrelsen.

Anmälningarna handlar oftast om brister i bemötande  och om fysiska och psykiska övergrepp. Även brist i tillsyn förekommer.
– Länsstyrelsen finner det anmärkningsvärt att så många anmälningar avser fysiska och psykiska övergrepp. I motsvarande undersökning avseende äldreomsorgen är det ekonomiska övergrepp som dominerar, heter det i rapporten.

– Det finns en risk att en stor andel fysiska, psykiska och sexuella övergrepp kan beror på dels att personer med funktionshinder är en utsatt grupp, dels att det ofta handlar om att personal arbetar självständigt och ensamma med den enskilde, skriver Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen anser att den höga andelen brister i tillsyn bör uppmärksammas.
– En orsak kan vara en pressad arbetssituation och att bemanningen av ekonomiska skäl reduceras genom att till exempel inte ersätta personal som är sjuk.

Enligt rapporten var antalet anmälningar inom några insater så här under 2007:
Bostad med särskild service enligt LSS, 33 anmälningar
Personlig assistans enligt LSS, 18 anmälningar
Korttidsvistelse enligt LSS, 6 anmälningar
Daglig verksamhet enligt LSS, 3 anmälningar

Här finns rapporten för nedladdning
http://www.o.lst.se/o/Publikationer/Rapporter/2008/2008_71.htm