Flickor förlorare när kommunerna beslutar om personlig assistans

Regeringen har lyft fram jämlikhet mellan könen som ett viktigt mål när det gäller personlig assistans. Nu kommer Socialstyrelsen med nya siffror som visar på rakt motsatt utveckling.

Personlig assistans till barn blir i allt högre grad beslutad av kommunerna, istället för av Försäkringskassan. Och samtidigt ökar assistansen betydligt mer för pojkar än för flickor.

– Vi vet sedan tidigare att fler pojkar än flickor beviljas insatser enligt LSS, men det är anmärkningsvärt att skillnaderna inte bara kvarstår utan även har ökat något inom vissa insatser, säger Karin Flyckt, sakkunnig på Socialstyrelsen.

Även inom andra LSS-insatser än assistans syns tydliga könsskillnader. Pojkarna får mer än dubbelt så många insatser som flickorna inom flera insatstyper, skriver Socialstyrelsen.

Regeringens mål om ökad jämlikhet uppnås inte heller när det gäller vuxna – där syns också tydliga könsskillnader vad gäller insatsfördelningen.

– Det är fler män än kvinnor som får insatser. Från 2016 till 2017 minskade insatserna enligt LSS till kvinnor medan männens ökade, säger Hillevi Rydh, statistiker på Socialstyrelsen.

Mera fakta

Den 1 oktober 2017 hade 72 900 personer någon verkställd insats enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS. Det är en ökning med 2 procent sedan 2016. Den insats som ökat mest sedan 2016 är kommunalt beslutad personlig assistans, som ökat med 7,2 procent. Bland barn i åldern 0-12 år ökade insatsen med 22 procent – från 590 till 720 insatser.

Den relativt stora ökningen av kommunala beslut om personlig assistans speglar till stor del de senaste årens utveckling inom den statliga assistansersättningen. Många barn har mist sin statliga assistansersättning.

Läs mer

Ökning av kommunal personlig assistans för barn

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *