Flickor förlorare när kommunerna beslutar om personlig assistans | HejaOlika

Flickor förlorare när kommunerna beslutar om personlig assistans

Karin Flyckt. Foto: Linnea Bengtsson.

Karin Flyckt. Foto: Linnea Bengtsson.

”Anmärkningsvärt att skillnaderna inte bara kvarstår utan även har ökat”

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för Linnea och Josef Carlssons stiftelse

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för USKA

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

Regeringen har lyft fram jämlikhet mellan könen som ett viktigt mål när det gäller personlig assistans. Nu kommer Socialstyrelsen med nya siffror som visar på rakt motsatt utveckling.

Personlig assistans till barn blir i allt högre grad beslutad av kommunerna, istället för av Försäkringskassan. Och samtidigt ökar assistansen betydligt mer för pojkar än för flickor.

– Vi vet sedan tidigare att fler pojkar än flickor beviljas insatser enligt LSS, men det är anmärkningsvärt att skillnaderna inte bara kvarstår utan även har ökat något inom vissa insatser, säger Karin Flyckt, sakkunnig på Socialstyrelsen.

Även inom andra LSS-insatser än assistans syns tydliga könsskillnader. Pojkarna får mer än dubbelt så många insatser som flickorna inom flera insatstyper, skriver Socialstyrelsen.

Regeringens mål om ökad jämlikhet uppnås inte heller när det gäller vuxna – där syns också tydliga könsskillnader vad gäller insatsfördelningen.

– Det är fler män än kvinnor som får insatser. Från 2016 till 2017 minskade insatserna enligt LSS till kvinnor medan männens ökade, säger Hillevi Rydh, statistiker på Socialstyrelsen.

Mera fakta

Den 1 oktober 2017 hade 72 900 personer någon verkställd insats enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS. Det är en ökning med 2 procent sedan 2016. Den insats som ökat mest sedan 2016 är kommunalt beslutad personlig assistans, som ökat med 7,2 procent. Bland barn i åldern 0-12 år ökade insatsen med 22 procent – från 590 till 720 insatser.

Den relativt stora ökningen av kommunala beslut om personlig assistans speglar till stor del de senaste årens utveckling inom den statliga assistansersättningen. Många barn har mist sin statliga assistansersättning.

Läs mer

Ökning av kommunal personlig assistans för barn

Publicerad:
2018-04-17

Av: Redaktionen

Nyckelord:
Karin Flyckt, LSS, Socialstyrelsen, assistans, assistans för barn


ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för USKA

ANNONS

Annons för Linnea och Josef Carlssons stiftelse

1 reaktion på ”Flickor förlorare när kommunerna beslutar om personlig assistans”

 1. Harald Strand

  Tveksam slutsats
  Jag känner en viss oro för att skribenten på Socialstyrelsen vill få oss att tro att flickor alltid missgynnas.

  Möjligtvis kan det ibland vara så, men statistiken säger inget om detta! Den vanligaste diagnosen för att få LSS-insatser är autism, vanligtvis med utvecklingsstörning. Och då har forskningen hittills visat att av 5 personer är 4 pojkar och 1 flicka. När det gäller högfungerande autism, Asperger, verkar skillnaden inte vara lika stor? Stora studier saknas?

  Med denna vetskap blir uttalandet från Socialstyrelsen något märklig, på gränsen till oseriös.

  Att fler personer nu får kommunal personlig assistans är precis vad vi hoppats! Att familjer och föräldrar faktiskt får den avlastning som behövs för att det funktionsnedsatta barnet kan bo kvar hemma.

Kommentarer är stängda.

STÄNG
Skip to content