Flickor med adhd har störst kompisproblem

Publicerat av
Sara Bengtsson
Dela

Barn med adhd – och särskilt flickor – har svårt att passa in i sociala sammanhang. Deras hyperaktiva beteende och svårigheter att kontrollera sina handlingar ogillas av klasskamrater.

Detta gör det svårt för barn med adhd att skaffa sig goda vänner och behålla dessa nära relationer. Flickor med adhd har störst problem, då ett mer aktivt beteende hos flickor inte accepteras på samma sätt som hos pojkar.

Sofia Diamantopoulou på institutionen för psykologi på Uppsala universitet står bakom avhandlingen och menar att de sociala svårigheterna inte bara beror på hyperaktivitet.

Annons

– Barnens sociala anpassning försvåras även av en oförmåga att uppfatta och tolka social information, säger Sofia Diamanopoulou.

Anmärkningsvärt är att flickor med adhd i stor utsträckning har svårare att anpassa sig än pojkarna. Att flickor bemöts med större ogillande från omgivningen tyder på att det fortfarande inte är okej för en flicka att vara utagerande, samtidigt som pojkar tillåts ta mer plats i klassrum och på skolgården. De kulturella stereotyperna i vårt samhälle krånglar till det extra mycket för flickorna.

Men överlag har både pojkar och flickor med adhd problem att skaffa kompisar.

Annons

– Förmågan att skaffa sig vänner, upprätthålla relationer och tillhöra en kamratgrupp kräver både komplext tänkande och sociala färdigheter. De här kunskaperna är viktiga för att barnen ska kunna utvecklas till välfungerande individer, säger Sofia Diamantopoulou.

Här finns avhandlingen:

http://publications.uu.se/theses/abstract.xsql?dbid=7762

Artikeln publicerades 2007-05-16

Publicerat av
Sara Bengtsson
Nyckelord: övrigt