Flygande start för nya webben

Det blev en flygande start för vår nya webb HejaOlika i november. Första veckan hade vi mångdubbelt fler besökare än vanligt. Efter allt jobb med att ta fram hejaolika.se så är vi förstås jätteglada över det positiva mottagandet.

Nu fortsätter vi att finslipa utformningen. Framförallt kommer vi att förbättra tillgängligheten, ett jobb som ännu inte är klart, vilket många besökare också har påpekat! Vi höjer också ambitionen redaktionellt för att ge er ett ännu mer aktuellt och läsvärt innehåll.

Samtidigt gläder vi oss åt att papperstidningen Föräldra­kraft kanske aldrig har varit bättre än nu. Och att den spelar en så viktig roll för att sprida kunskap. Inte bara hos enskilda personer, föräldrar och anhöriga utan även i branschen och hos förtroendevalda.

Om man gillar självbestämmande och valfrihet så är det viktigt att det finns oberoende tidningar. Det behövs också fördjupningar, som de teman vi har i varje nummer av Föräldra­kraft (och som inte finns i så många andra kanaler).

I det här numret hittar du värdefulla artiklar om skolan, relationer, syskonstöd och sällsynta diagnoser. Du finner också en unik intervju med Sören Olsson och Yvonne Brynggård-Olsson på sidorna 18–21.

Jag vill också puffa för vårt reportage om kören Syskonringens besök i riksdagen (sid 10-11). En artikel som belyser hur kommuner snålar in på ledsagning och andra stöd. Inte ens en inbjudan till riksdagen räckte för att kommunen skulle bevilja ledsagning.

På webben skriver vi även om 22-åriga Frida Thölix kamp för att få bo kvar där hon trivs, och slippa tvångsflyttas till ett boende där hon inte får den teckenspråkiga miljö hon är beroende av.

För dig som vill få bättre koll på rättigheter rekommenderar jag även den unika LSS-skolan som nu finns i nio lektioner på hejaolika.se

Nu närmar sig deadline för nomineringar till vårt nya pris ”Bästa LSS-kommun”. Läs mer om priset på sid 15, och hör av dig med nomineringar före årsskiftet! God jul och gott nytt år!