FMF Assistans får inhibition av kammarrätten

Kammarrätten i Stockholm har den 17 mars 2023 beviljat FMF Assistans inhibition. Bolaget kan alltså fortsätta driva assistans under rättsprocessen. Kammarrätten har samtidigt beviljat FMF prövningstillstånd för bolagets överklagande.

Kan arbeta vidare som vanligt

”Det innebär att vi dels kan arbeta vidare som vanligt, dels att får chansen att få ett uppenbart felaktigt beslut rättat”, skriver FMF Assistans på sin webbsida.

Det beslut som FMF Assistans har överklagat är Förvaltningsrättens i Stockholm beslut tidigare i veckan, den 14 mars. Då avslog förvaltningsrätten överklagandet av IVO:s beslut i februari 2022 att återkalla bolagets tillstånd att bedriva assistans.

Efter avslaget hos förvaltningsrätten agerade begärde bolaget dels ny inhibition, dels prövningstillstånd för att kunna överklaga domen. Och idag sa kammarrätten ja till både inhibition och prövningstillstånd.

MISSA INTE: Konferens 31 mars 2023: Försäkringskassans återkrav och dess konsekvenser

”En krisfråga för hela branschen”

FMF Assistans är mycket kritisk till att förvaltningsrätten avslog överklagandet av IVO:s återkallelsebeslut.

”Vi kan konstatera att förvaltningsrätten rakt igenom tycks anse att IVO inte utrett frågorna tillräckligt innan de fattat sitt beslut, och ger därmed FMF Assistans rätt på i princip alla punkter där det inkommit kritik. Att rätten sedan vidhåller IVO:s beslut, på grund av två återbetalningskrav, varav ett inte är avgjort i domstol, är minst sagt förvånande och i förlängningen blir detta nu en krisfråga inte bara för oss, utan för hela assistansbranschen”, skriver FMF på sin webbsida.

Återkraven efter bedrägeri

Återkrav från Försäkringskassan har spelat en avgörande roll för IVO:s och förvaltningsrättens beslut. Detta kommenteras så här av FMF:

”Återkrav kan uppstå när vi som anordnare behöver rätta felaktigt redovisad tid. Det är inte bara oundvikligt utan även nödvändigt att detta görs och det medför att vi får så kallade återkrav. Dessa betalas givetvis omedelbart men kan efter det bestridas om vi inte håller med. De två återkrav som det nu handlar om är ett fall där vi blev utsatta för bedrägeri av en assistansgrupp och ett fall där Försäkringskassan retroaktivt har ändrat en persons beslut om assistansersättning. Det senare prövas dessutom fortfarande av domstol vilket innebär att ett potentiellt utfall är att återkravet stryks helt.

Det kan också bli återbetalningskrav om Försäkringskassan retroaktivt ändrar sitt eget beslut om en kunds behov av assistans, vilket vi inte kan påverka. Som anordnare av assistansen ska vi verkställa en kunds beslut. Vi varken kan eller får ändra beslutet – det är upp till Försäkringskassan. Om Försäkringskassan ändrar ett beslut retroaktivt, det vill säga om de bedömer att rätten till ersättning upphört tillbaka i tiden, uppstår automatiskt ett återkrav på den anordnaren som har uppdraget för den kund det gäller.”

Dom hotar hela branschen

FMF menar att det blir omöjligt att driva assistansverksamhet för samtliga privata anordnare om förvaltningsrättens dom står sig. Den här typen av återkrav är oundvikliga, och något som även många kommuner drabbas av.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *