FN till Sverige: Stoppa tillbakagången till institutioner

FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning har nu publicerat sina rekommendationer till Sverige.
FN vill ha stopp för den tillbakagång i rättigheter som skett genom institutionalisering, tvång och begränsningar.

LÄS ÄVEN:
Dyster bild av Sverige – nu väntar alla på FN:s rekommendationer

MR-institutet vill ha dialog med regeringen

– Rekommendationerna visar att Sverige behöver ta sig an funktionsrättskonventionen på ett annat sätt, till exempel i lagstiftning, budget och handlingsplaner. Institutet önskar föra en dialog med regeringen och funktionsrättsrörelsen om hur rekommendationerna kan följas upp, säger Fredrik Malmberg, direktör Institutet för mänskliga rättigheter.

En lång att göra-lista

Funktionsrätt Sverige konstaterar i ett uttalande att ”regeringen har en lång att-göra-lista för att leva upp till FN:s rekommendationer och krav”.

– Funktionsrättskonventionen måste bli lag i Sverige, säger Nicklas Mårtensson, ordförande Funktionsrätt Sverige.

FN:s rekommendationer i korthet

Så här sammanfattas FN:s rekommendationer av MR-institutet:

  • Gör en systematisk översyn av de nationella lagarna och systemen för att säkerställa att de stämmer överens med funktionsrättskonventionens krav.
  • Anta en människorättsbaserad handlingsplan som innehåller åtgärder för att främja, skydda och fullgöra rättigheterna i funktionsrättskonventionen.
  • Anta en plan för avinstitutionalisering genom att anta relevanta riktlinjer för att stänga befintliga institutioner för personer med funktionsnedsättning, samt säkerställa oberoende övervakning av institutioner tills de stängs.
  • Säkerställ jämlik tillgång till personlig assistans över landet, inklusive för de som förlorat insatsen under åren 2015–2022, och till personer över 66 år.
  • Anta en nationell strategi för att övergå från segregerad utbildning till inkluderande utbildning, samt förbättra tillgängligheten och individuella lösningar utifrån alla typer av funktionshinder i skolan.
  • Gör mer för att stärka systemet för stöd för barn med funktionsnedsättning att leva med sina familjer eller växa upp i familjemiljöer i stället för på institutioner.
  • Kommittén rekommenderar även Sverige att förbjuda användningen av tvång och begränsningsåtgärder i olika former av institutionsmiljöer och att vidta åtgärder för att stärka befintliga mekanismer för tillsyn.

Dokumentet finns på FN:s webbplats.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *