Folkhälsoministern: Hanteringen av bilstödet ska utvärderas

Folkhälsominister Maria Larsson har få besked att ge till de föräldrar som hoppas på snabba förändringar i Försäkringskassans hantering av bilstödet.

Besked som dröjer, syskon som inte omfattas av bilstödet och osäkra färdtjänsttransporter. Föräldrakraft har nåtts av flera föräldrar som uttryckt frustration över Försäkringskassan hantering av bilstöd och osäkra färdtjänsttransporter. Vi fångade folkhälsominister och ställde några frågor.

Ska vi ha ett bilstöd som inte möjliggör för hela familjer att åka tillsammans i familjens bil?

– Personer med funktionsnedsättning ska ha samma rättigheter och skyldigheter som andra människor. Principen för stöd till funktionshindrade ska vara att det som fördyrar och försvårar ska samhället söka undanröja. Till vilken grad ett privat fordon ska anpassas via bilstödet, utöver att fungera som ett hjälpmedel, är ännu oklart.

Vad är ditt råd till den mamma som nu överklagat ända upp till kammarrätten för att få en anpassning av familjens fordon som gör det möjligt för mamman och syskonen att åka tillsammans? En sådan anpassning hade familjen tidigare, men nu säger Försäkringskassan nej.

– Fullfölj överklagan, det är bra att saken prövas.

Sedan all handläggning av bilstödsärenden flyttades till Västervik vid årsskiftet, samtidigt som nya regler infördes, har andelen avslag ökat från 35 procent till uppemot 50 procent. Varför har det blivit så?

– Försäkringskassan kommer under nästa år utvärdera resultatet av att handläggningen av att bilstödsärendena centraliserats till Västervik. Detta genomfördes för att öka likvärdigheten i bedömningar i landet. Det är svårt för mig att dra bestämda slutsatser innan vi har den utvärderingen.

När får vi ett regelverk som garanterar trafiksäkra färdtjänsttransporter för funktionshindrade?

– Som äldre- och folkhälsominister ansvarar jag inte för trafiksäkerhetsfrågorna, det gör Näringsdepartementet, men jag är mycket angelägen om att vi får en säkrare trafik, även för personer med funktionshinder. Det är också mycket angeläget att vi får ut nya produkter som är trafiksäkrare.

Vad är ditt råd till de föräldrar som dagligen ser sina barn åka färdtjänst i rullstolar som inte är trafiksäkra, helt utan skydd för nacke och rygg?

– Som för alla föräldrar gäller det att bedöma om ens eget barn färdas på ett trafiksäkert sätt och ställa krav på trafikanordnaren att denne gör vad som är möjligt för god trafiksäkerhet.