Folkpartiet: Jakten på fuskare har gått till överdrift

Folkpartiet vill stoppa tvåårs-omprövningarna av personlig assistans.
Neddragningar ska också kunna skjutas upp tills beslutet prövats i domstol.
Jakten på fuskare har gått till överdrift hävdas i en debattartikel av Maria Lundqvist-Brömster, FP:s talesperson i funktionshinderfrågor, Linnéa Darell, kommunalråd i Linköping och Maria Johansson, tidigare ordförande i DHR.

Folkpartiet motsätter sig de regeringsrättsdomar som har lett till skärpta bedömningar av assistansbehov.

Den nya praxisen har resulterat i att många personer med funktionsnedsättningar har fått kraftigt försämrade levnadsvillkor.

– Nu är det hög tid för en ny reform för ökad delaktighet, tillgänglighet och möjligheter till jobb. Alla individer ska ha möjlighet att leva självständiga liv och utveckla sina unika förmågor, heter det i debattartikeln.

Lagen behöver förtydligas när det gäller rätten till att vara förälder, att ha ett arbete och leva ett jämlikt liv, anser Maria Lundqvist-Brömster.
Vidade vill hon förbättra valfriheten för andra LSS-insatser som daglig verksamhet och boende.
– Många kommuner erbjuder bara sin egen verksamhet. Även här borde valfrihet vara en självklarhet, heter det i artikeln.

Dagens jakt på fuskare har gått till överdrift, anser skribenterna vidare:
– Dagens jakt på fuskare saknar proportioner. Man hittar inte de kriminella nätverken genom att följa människor med funktionsnedsättningar in duschen och räkna minuter. Det är också viktigare att granska utformningen av ersättningssystemen, än att jaga timmar hos enskilda assistansberättigade.

Tvåårs-omprövningar är onödiga och har skapat byråkrati och oro, hävdas vidare.
– Hur ofta omprövningar ska ske bör vara avpassat efter den enskildes behov och förutsättningar. Och när negativa beslut fattas, kan den enskilde behöva tid att ställa om. När någon överklagat bör neddragningen kunna skjutas upp tills beslutet prövats i domstol.

Påståenden om höga kostnader sågas också av folkpartiets representanter.
– Det påstås ofta att personlig assistans är dyrt. Men vad är alternativet? Innan LSS infördes levde många i passivitet på institutioner. Tack vare assistans kan de i dag vara entreprenörer med hundratals anställda, skådespelare, politiker eller helt enkelt aktiva och närvarande föräldrar, skriver Maria Lundqvist-Brömster, Linnéa Darell och Maria Johansson.