För och emot barnsjukhuset Martina – här möts debattörerna

Publicerat av
Valter Bengtsson
Dela

Gräddfil för välbeställda familjer eller en möjlighet till bättre och snabbare vård för ALLA barn? Debatten om Sveriges första privata barnsjukhus, Martina vid Sophiahemmet i Stockholm, är infekterad. Läs vad debattens huvudpersoner anser och bilda dig en egen uppattning.

Nu rasar kriget om barnsjukvården. Men vad är rätt och fel om Sveriges första privata barnsjukhus? Föräldrakraft bad några av kombatanterna svara på frågor om nya sjukhuset. Om detta handlar specialsidor i nya nummer 5, 2008 av Föräldrakraft.

S-märkta politikern Veronica Palm och barnsjukhuset Martinas vd Peter Wasmuth redovisar sina vitt skilda uppfattningar om privatfinansierad barnsjukvård.
Men vi har även tagit pulsen på en moderat sjukvårdspolitiker, Finn Bengtsson, i barnsjukhusfrågan.
Dessutom svarar Hans G Svensson, ansvarig för samhällskontakter inom Skandia, på Föräldrakrafts frågor. Skandia var för det försäkringsbolag som var först ut med nya privata vårdförsäkringar för barn kopplat till det nya barnsjukhuset.

Debatten om privat kontra offentlig sjukvården har kanske aldrig varit hetare. En majoritet av befolkningen säger sig vara beredda att teckna en privat barnsjukvårdsförsäkring för att kunna utnyttja det nya privata Martina-sjukhuset, enligt försäkringsbolaget Skandias undersökning.

Samtidigt har vänsterpartiet i en annan undersökning kommit fram till att två av tre stockholmare tycker det är fel att barnsjukhuset Martina ska kunna neka barn vård om föräldrarna inte har råd.

Organisationen Unga Synskadade har också gett sig in i debatten och anklagar sjukhusledning och försäkringsbolag för att diskriminera barn med funktionsnedsättningar.
Vidare har den kände barnläkaren Lars H Gustafsson ifrågasatt om sjukhuset strider mot FN:s barnkonvention, som stadgar att alla barn har rätt till lika bra vård.

För att reda ut vad som verkligen gäller ställde vi 16 frågor till fyra av debattens huvudpersoner. I Föräldrakraft nr 5 kan läsa och jämföra deras svar. Om du vill läsa hela artikeln kan du beställa en prenumeration på info@faktapress.se

Artikeln publicerades 2008-10-21

Publicerat av
Valter Bengtsson
Nyckelord: vård & omsorg