”Föräldraansvar är att se till att barnet får allt stöd som finns”

ISF kritiserar Försäkringskassan för rättsosäkra beslut om assistans för barn.
Nu får BÅDA myndigheterna kritik av RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar.

– Grundproblemet är att begreppet ”föräldraansvar” överhuvudtaget används när det gäller att bedöma insatser som barn behöver på grund av sin funktionsnedsättning, säger Agnetha Vikenger, ordförande för RBU.

– Det är skamligt att föräldrar ska behöva böna och be för insatser som sedan avslås med hänvisning till att de måste ta sitt föräldraansvar. Föräldrar till barn med funktionsnedsättning ställs obönhörligen inför betydligt större utmaningar än de flesta andra föräldrar. De förtjänar allt stöd som kan uppbringas, inte att slås ner i skorna med hänvisning till att de ska ta sitt föräldraansvar, säger Agnetha Vikenger.

Hon menar att ”föräldraansvar” borde innebära att man som förälder inte försöker klara allt själv utan begär hjälp från samhället.

– Det föräldraansvar som kan utläsas från föräldrabalken handlar om att föräldrar är skyldiga att se till att barnet får del av de stödinsatser som samhället har att erbjuda, säger Agnetha Vikenger.