Föräldrakraft och Sällsynta Diagnoser i gemensam satsning

Tidskriften Föräldrakraft och Riksförbundet Sällsynta Diagnoser gör en
satsning på att lyfta upp frågor om barn med ovanliga
funktionsnedsättningar.

Riksförbundet och tidskriften har kommit överens om att samtliga 7500
medlemmar i Riksförbundets 30 olika medlemsförbund erbjuds
Föräldrakraft som medlemsförmån från och med december 2007. Samtidigt
kommer Riksförbundet att medverka i tidskriften med en halv sida
föreningsinformation i varje utgåva.

– Familjer som har barn med sällsynta diagnoser befinner sig i en svår
situation och behöver möta andra i samma situation. Det är därför
viktigt att sprida kännedom om förbundets arbete och de nätverk som kan
vara till stöd, säger Elisbeth Wallenius, ordförande för Riksförbundet.

{loadposition incontent}Förbundets medlemmar är en en viktig målgrupp för Föräldrakraft.
– Det är mycket glädjande att Sällsynta Diagnoser vill kommunicera
genom Föräldrakraft. Samarbetet ger oss ökade resurser att uppmärksamma
frågor som rör barn med alla typer av funktionsnedsättningar.
Föräldrakraft har fått ett mycket positivt bemötande både från
föräldrar och professionella som en gemensam plattform för dessa
frågor. Nu får tidningen ökat genomslag, säger Valter Bengtsson,
Föräldrakrafts ansvarige utgivare.

Riksförbundet Sällsynta Diagnoser ingår i HSO Handikappförbunden och
består av 30 olika medlemsförbund med totalt 7500 medlemmar. Förbundet
firar tioårsjubileum på skottdagen 2008, ”Sällsynta dagen”. Webbplatsen
finns på www.sallsyntadiagnoser.nu. För mer information kontakta
förbundsordförande Elisabeth Wallenius, telefon 070-570 54 48, epost:
elisabeth.wallenius@nykoping.nu

Föräldrakraft är en oberoende tidskrift som vänder sig till anhöriga
till barn med funktionsnedsättningar samt alla som möter barnen och
familjerna i sin yrkesroll. Tidskriften utges av FaktaPress AB och har
för närvarande en upplaga på 15 000 exemplar. Föräldrakraft har daglig
nyhetsrapportering på www.foraldrakraft.se. För mer information
kontakta ansvarig utgivare Valter Bengtsson, telefon 08-4100 5636,
epost: valter.bengtsson@faktapress.se