Föräldrakrafts guide till politikerveckan i Almedalen

Hur hittar man rätt seminarier och mötesplatser i Almedalen under politikerveckan? Här finns mer än 100 tips för dig som nu vill planera ditt besök i Visby 4-10 juli. En uppdaterad version av Föräldrakrafts Almedalsguide kommer att tryckas upp under juni och delas ut i Visby under Almedalsveckan.

Vi vill särskilt påminna om seminarierna i Högskolan under torsdagen den 8 juli och Föräldrakrafts gatutält under hela perioden måndag-torsdag.

Vidare kommer Föräldrakraft att hålla utfrågningar med samtliga ledare för de politiska ungdomsförbunden, alla tider hittar du här nedan.

Söndag 4 juli 2010

10.00-11.00    ”Attans, en film om tillgänglighet” att presenteras av Handikappförbunden i gatutält på Skeppsbron.

11.00    RBU om aktuella frågor på Donners plats klockan 11.00 söndag, måndag och onsdag. Agnetha Mbuyamba, RBU, och gäster.

12.00    Moderaternas handikappolitik. K-G Bergström frågar ut Ulf Kristersson om moderaternas handikappolitik under 15 minuter. Därefter eftersnack med analys. Arrangör: Handikappförbunden. Gatutält på Skeppsbron.

12:00-14:00    Hur kan yngre människor i omsorgen få en meningsfull och utvecklande vardag? Lyssna på musik- och spelglädjen hos ungdomar från Stora Blå Kultur, som ingår i Carema Cares dagliga verksamheter. Diskutera hur en god daglig verksamhet kan bidra till att öppna upp för att ungdomar med olika funktionsnedsättningar ser sina förmågor och kreativitet. Det kan handla om bild, webbdesign, form eller musik. Anders Jalmeus med fler från Stora Blå Kultur  i Solna, Carema Care. Bengt Marcusson, VD Carema Care. Lunchmingel med diskussion. Restaurang Jodas innergård på Skeppsbron 24.

12.00-13.50    Vem bryr sig egentligen om funktionshinder? Är det viktigt? Svaret är nej. Varför fokusera på hinder när man kan fokusera på förmågor? Personer med sociala och intellektuella funktionshinder utgör en outnyttjad resurs i samhället. Samhället förlorar varje dag på detta. Hur kan vi ta tillvara på denna resurs? Vilka vinster finns det för företag och samhälle? Social Venture Network och MISA. Folkets Bio, Adelsgatan 39.

12.00-14.00     Kreativitet och livsglädje för alla! Hur kan unga i omsorgen få en utvecklande vardag? Lyssna på musik- och spelglädjen hos unga från Stora Blå Kultur, som ingår i Carema Cares dagliga verksamheter. Restaurang Jodas innergård, Skeppsbron 24. Carema bjuder på lunchmacka med dryck.

14.00-15.00    Elöverkänsligas riksförbund i Handikappförbundens tält på Skeppsbron.

14.00-15.00    Ur askan i elden eller Fågel Fenix? Katastrofer som utgångspunkt för ett samhälle för alla. Daglig happening som riktar strålkastarna på olika frågor om tillgänglighet och samhällsutveckling för människor med funktionsnedsättning i relation till klimat/katastrof/undsättning. Ett samarbete mellan biståndsorganisationen Shia och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB. Skeppsbron.

15.00-16.00    Föräldraskapsinitiativet medverkar i Handikappförbundens tält på Skeppsbron. Även samma tid måndag-fredag.

15.00-17.00    Hur ser det ut för utsatta barn i Sverige idag? Hur ser det ut för utsatta barn i Sverige idag? Finns det stöd de behöver? Vad behövs för att kunna möta, stötta och hjälpa? Vad vet man? Vad saknas? Vilka åtgärder vill politikerna genomföra? BRIS, Barnens Rätt I Samhället. Högskolan. D22.

20.00    Föreningen JAG bjuder in allmänheten till mingelkväll med dans på Wisby Strand.

Måndag den 5 juli 2010

09.00-10.00     Livsinriktad rehabilitering och sjukförsäkringsreglerna. Frukostseminarium med Personskadeförbundet RTP och Gunnar Axén (m), socialförsäkringsutskottets ordförande, Veronica Palm, (s) vice ordförande i socialförsäkringsutskottet, Kjell Rautio, utredare TCO, Björn Johnson, forskare från Malmö högskola. Vårdförbundets lokal/gård på Hästgatan.

10.00 – 11.30    Vem får pengar till forskning? Kan kriterier för brukarmedverkan tas med i bedömningen av forskningsanslag? Seminariet i Högskolan i Visby Sal B23. Handikappförbunden.

10.00-11.00    Afasiförbundet medverkar i Handikappförbundens tält på Skeppsbron.

10.00-11.30    Solhagagruppen i Föräldrakrafttältet på Hamngatan.

10.30     Föreningen JAG har upptaktsmöte med företrädare för alla riksdagspartier. Jungfrustigen 1.

11.00-12.00    Attention medverkar i Handikappförbundens tält på Skeppsbron.

11.00    Är du cp eller? RBU utmanar attityder och fördomar i ett samtal om synen på människor med funktionsnedsättning. RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar. Donners Plats.

11.00    De okända hindren. Om delaktighet för personer med kognitiva svårigheter. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter i samarbete med FUB, Personskadeförbundet RTP, Dyslexiförbundet, RSMH, Reumatikerförbundet, Sveriges Pensionärsförbund, STROKE-Riksförbund. Kårhuset Rindi.

11.30    Möt simmaren Christoffer Lindhe, Team Frösunda i Föräldrakrafts gatutält på Hamngatan. Även tisdag kl 11.30. Frösunda står för programmet i Föräldrakrafttältet 11.30-13.00 denna dag med fokus på idrott, tillgänglighet, hjälpmedel och rätt stöd. Adam Cwejman, ordförande för Liberala ungdomsförbundet, frågas ut av Föräldrakraft.

12.00-12.15     Vad vill Adam Cwejman, ordförande för Liberala ungdomsförbundet? Föräldrakraft frågar ut om politiken för barn, unga och unga vuxna med funktionsnedsättningar. Hamngatan.

12.00-13.00    Likabehandling nu! Europeiska Socialfonden och Handikappförbunden anordnar konferens. Joda Bar.

12.00-14.00     Tillgänglig psykiatri för fler. Diskutera hur psykiatrin och missbruksvården kan utvecklas med nya metoder, exempelvis kognitiv beteendeterapi på nätet, och bli mer tillgänglig. Restaurang Jodas innergård, Skeppsbron 24, Carema bjuder på lunchmacka med dryck.

Magnus Andersson, Centerpartierts ungdomsförbund, frågas ut av Föräldrakraft.
13.00-13.15     Vad vill Magnus Andersson, Centerpartiets ungdomsförbund? Föräldrakraft frågar ut om politiken för barn, unga och unga vuxna med funktionsnedsättningar. Hamngatan.

13.00-14.30    Paro i Föräldrakrafttältet på Hamngatan.

13.00     Bortom stereotyperna: Vem syns i media? Personer med funktionsnedsättning skildras ofta ensidigt negativt som en svag grupp med stora vårdbehov. Kan trenden vändas? Deltagare: Ann-Sofie Magnusson, JMG, Göteborgs universitet, Rickard Bracken, projektledare, Handisam, Lise-Lotte Risö Bergerlind, Svensk Psykiatrisk förening (SPF), Anki Sandberg, samordnare psykiatrinätverket NSPH Arrangör: NSPH och Handisam samt SPF. Högskolan rum B 23.

13.00-14.00     SKL-seminarium om den nya vården, från sjukhussäng till e-hälsa. Spegelsalen på Visby Hotell.

13.00    Vänsterns handikappolitik. K-G Bergström frågar ut Lars Ohly under 15 minuter. Därefter eftersnack med analys. Arrangör: Handikappförbunden. Plats: Gatutält på Skeppsbron.

14.00-15.00    Katastrofer och ett samhälle för alla. Tillgänglighet och samhällsutveckling för människor med funktionsnedsättning i relation till klimat/katastrof/undsättning. SHIA och MSB (f d Räddningsverket) och Handikappförbunden. Skeppsbron.

14:00-16:00     Vi söker dig med koncentrationssvårigheter. Har människor med funktionsnedsättning en plats på arbetsmarknaden? Varför är frågan inte mer synlig i årets valrörelse? Var står dina politiker? Dagens politiska gäst ställs mot väggen. Social Venture Network. Folkets Bio, Adelsgatan 39.

14.00-16.00     Kolla dina födelsemärken och andra prickar inför solsäsongen. Carema Sjukvård erbjuder prickmottagning måndag, tisdag och onsdag.

14.30-16.00    Kompis Assistans i Föräldrakrafttältet på Hamngatan.

14.30     SKL-seminarium om ekonomi. Spegelsalen på Visby Hotell.

15.30    ”Vi har Tourette” – film och diskussion om att leva med tics. Det finns fördomar när det gäller Tourettes syndrom som att man ofrivilligt svär eller säger fula ord. Men det gäller bara ett fåtal. De vanligaste symtomen är ofrivilliga rörelser, grimaser, harklingar, så kallade tics. Filmen vill bidra till en ny och mer korrekt bild av Tourettes syndrom. Riksförbundet Attention. Högskolan. B23.

Europas största handikappanpassade katamaran är på plats i Visby under Almedalsveckan.16.00-17.30    Särnmark Assistans i Föräldrakrafttältet på Hamngatan. Solweig Gejler från Särnmark Assistans och Olle Hansen berättar om projektet Handicat. Vinn seglingsturer under Almedalsveckan från Visby hamn med Europas största handikappanpassade katamaran.

16.00     SKL-seminarium om skola. Spegelsalen på Visby Hotell.

17.30-18.30     Rehabilitering till socialbidrag? Många människor med funktionsnedsättningar kan och vill arbeta. Med stöd och rehabilitering kan de också komma ut i arbetslivet. Men när insatserna tar slut gör ofta anställningen det också. Måste det vara så? Diskussion med bl a Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Bräcke Diakoni. Café Amalia, Hästgatan 3.

17.30    Vad är ett CP? Jesper Odelberg är stå-upp-komiker som också kandiderar till riksdagen för Vänsterpartiet. Med humor och självdistans gör han upp med våra fördomar kring funktionshinder. Vänsterpartiet. Stora scenen Almedalen.

Tisdag den 6 juli 2010

Tid saknas     Psykisk-hälsa café. 6 och 7 juli. Arrangörer är Akademiska sjukhuset i Uppsala, psykiatrin på Gotland, Svenska föreningen Barn och Ungdomspsykiatri, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, Svenska Psykiatriska Föreningen och Beroendecentrum Stockholm. Hästgatan 10, Visby Kaffe & Chokladaffär.

10.00-11.30    Paro i Föräldrakrafttältet på Hamngatan.

10.00-11.00    Autism och Aspergerförbundets ordförande medverkar i Handikappförbundens tält på Skeppsbron.

11.00    Folkpartiets handikappolitik. K-G Bergström frågar ut partisekreterare Erik Ullenhag under 15 minuter. Därefter eftersnack med analys. Handikapp­förbunden. Gatutält på Skeppsbron.

10.00-12.00    Majblomman: För en kvarts miljon barn är det val varje dag. Konsekvenser för barn som lever under ekonomisk utsatthet. Köpa nya glasögon eller betala hyran? Högskolan, sal B 23.Maria Ferm, Grön Ungdom, frågas ut av Föräldrakraft.

10.00-10.15     Vad vill Maria Ferm, Grön Ungdom? Föräldrakraft frågar ut om politiken för barn, unga och unga vuxna med funktionsnedsättningar. Hamngatan.

11.00-12.30     Vart är personlig assistans på väg? Ska den inskränkas eller utvecklas? Deltar gör bland annat Kenneth Johansson, C och Bengt Westerberg (moderator). Arrangör: RBU. Plats: Wisby Strand Kongress.

Ida Gabrielsson, Ung Vänster, frågas ut av Föräldrakraft.11.00-11.15     Vad vill Ida Gabrielsson, Ung vänster? Föräldrakraft frågar ut om politiken för barn, unga och unga vuxna med funktionsnedsättningar. Hamngatan.

11.30-13.00    Frösunda i Föräldrakrafttältet på Hamngatan. Här möter du bland annat idrottsstjärnan Christoffer Lindhe som berättar om livet före och efter olyckan. Han belyser idrottens betydelse och pratar om tillgänglighet, hjälpmedel och vikten av rätt stöd.

12.00-13.00    Stroke Riksförbundet medverkar i Handikappförbundens gatutält på Skeppsbron.

13.00-14.30    Solhagagruppen i Föräldrakrafttältet på Hamngatan.

13.00-14.00    RMT medverkar i Handikappförbundens gatutält på Skeppsbron.

Charlie Weimers, Kristdemokraternas ungdomsförbund, frågas ut av Föräldrakraft.13.00-13.15     Vad vill Charlie Weimers, Kristtdemokratiska ungdomförbundet? Föräldrakraft frågar ut om politiken för barn, unga och unga vuxna med funktionsnedsättningar. Hamngatan.

13.00-14.00    Ung, arbete och hälsa – hur hänger det ihop och hur ser det ut i Sverige? Ungdomsarbetslöshet och ohälsa. Hur fungerar ungdomars övergång från gymnasium till arbetsliv i kommunerna? Hur påverkar arbetslöshet ungdomars hälsa? Vi presenterar en färsk rapport och för ett samtal med Fryshuset, Folkhälsoinstitutet, SKL, politiker och andra intresserade. Svensk Förening för Folkhälsoarbete, Fryshuset. Högskolan. E45.

13.00-14.00    Sociala investeringar, visst går det! Att inte arbeta preventivt med barn och unga i riskzon kostar individen massor och samhället ännu mer. Nationalekonom Ingvar Nilsson berättar hur man kan tänka och räkna för att göra de stora vinsterna, både för individ och samhälle. Psykiatrin Gotland/Uppsala, SPF, SFBUP. Hästgatan 10 (Visby Kaffe och Chokladaffär).

13.15-14.45    Läsk och godis rockar fett – hur bryter vi dåliga konsumtionsvanor? Debatt mellan ungdomar och vuxenvärlden. Seminarium och debatt om ungdomars kost och hälsa. Sveriges Tandläkar­förbund. Kårhuset Rindi.

Foto på Zamuel, 15 år, och mamma Lilian som medverkar både i gatutältet och med föreläsning i Högskolan.14.30-16.00    Särnmark Assistans i Föräldrakrafttältet på Hamngatan. Träffa Zamuel, 15 år, och hans mamma Lilian Lauberg som berättar om sitt föräldraperspektiv och vad personlig assistans har betytt för dem. Från Särnmark medverkar Solweig Gejler.

15.00-16.30     En skola för alla? Svensk skola sägs vara till för alla, men i själva verket fungerar inte undervisningen för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD och andra närliggande handikapp. Trots att dessa diagnoser utgör det vanligaste hindret för att uppnå en fungerande skolgång, så har de som ansvarar för skolan hittills inte velat lyssna. Genom att inte se sambandet mellan ADHD och mobbning, skolvägran och inlärningsavvikelser skapar man en effektiv grogrund för tidigt utanförskap. Seminariet inleds med att Barn och elevombudet Lars Arrhenius inleder med att redovisa vad som görs för att förbättra skolans miljö och vad som menas med nolltolerans. Medverkar gör även Anki Sandberg, ordförande Riksförbundet Attention, Marie Granlund, riksdagsledamot (s) vice ordförande i Utbildningsutskottet, Maria Stockhaus, riksdagskandidat (m), ordförande i SKL:s utbildningsberedning samt i ordförande barn och utbildningsnämnden Sollentuna och Rosita Brolin, sjuksköterska, lärare och forskarstuderande. Arrangör: Riksförbundet Attention. Högskolan rum B 23.

15.00-16.30    Barn med diabetes underpresterar i skolan – kan resultaten förbättras med hjälp av utbildning? Lilly. Högskolan. B51.

16.00-17.30    Kompis Assistans i Föräldrakrafttältet på Hamngatan.

16.00 – 17.15     Vi har Tourette – en film om att leva med tics. Det finns många fördomar när det gäller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det finns en stark energi i Tourette och den kan vändas till något bra. Deltagare: Anki Sandberg, ordförande Riksförbundet Attention, Eric Donell, regissör och projektledare, Henrik Pelling, psykiater. Arrangör: Riksförbundet Attention. Högskolan rum B 22.

17.00-23.00     Föräldrakrafts kvällsmingel med 150 ledande personer inom handikapprörelse, politik och andra aktörer. Landshövding Cecilia Schelin Seidegård hälsar välkommen. Underhållning av Jonas Helgesson.

17.30-18.30     Vågar skolan utmana barn med rörelsehinder? Enligt läroplanen ska skolan möta, utmana och stödja alla barn. Bräcke Diakoni inbjuder till diskussion om hur även elever med rörelsehinder kan garanteras en god utbildning. Café Amalia, Hästgatan 3.

Onsdag den 7 juli 2010

8.30-10.00    Aktivt liv, en lönsam investering för individ och samhälle. Frukostseminarium med Svenska Handikappidrottsförbundet. Deltagare är bland annat skytten Jonas Jacobsson, forskaren Åsa Llinares Norling och professor Jan Leksell. En del av ”Idrottens Dag” som Riksidrottsförbundet står som paraplyorganisation för. Plats: i en trädgård med ingång genom muren från Alme­dals­parken (mitten på muren, väderstreck NO).

8.30-10.00    Unga skadar sig – samhället kan göra skillnad! 45% av alla tonårsflickor har någon gång skadat sig själva. Bakom varje fall finns ett personligt trauma och stora kostnader för samhället. Vi presenterar och diskuterar en rapport om självskadebeteende och kostnaderna för detta och visa verktyg för hur kommuner kan bidra till färre unga på glid. Skandia/Idéer för livet. Wisby Strand Congress & Event.

09.00     SKL-seminarium om jämställdhet i sal Surliden på Strand Hotell.

10.00-11.30    Kompis Assistans i Föräldrakrafttältet på Hamngatan.

10.00-11.50    Särbegåvade sökes till stallet. Vad händer när personer med funktionshindr arbetar med hästar? Kan det bli vägen till arbete och gemenskap? Stallkraft på Värmdö. Social Venture Network. Folkets Bio, Adelsgatan 39.

10.00-12.00    Dyslexiförbundet har öppet möte om läs-, skriv- och räknesvårigheter. Handikapp­förbundens gatutält på Skeppsbron.

11.00-12.00    HIV Sverige medverkar i Handikappförbundens gatutält på Skeppsbron.

Jytte Guteland, ordförande för SSU, frågas ut av Föräldrakraft.11.30-11.45     Vad vill Jytte Guteland, SSU? Föräldrakraft frågar ut om politiken för barn, unga och unga vuxna med funktionsnedsättningar. Hamngatan.

11.30-13.00    Solhagagruppen i Föräldrakrafttältet på Hamngatan. Bo Hejlskov., psykolog, medverkar.

12.00     Grease, musikal av Föreningen JAG. Jungfrustigen 1.

12.00    Centerpartiets handikappolitik. K-G Berg­ström frågar ut socialutskottets ordförande Kenneth Johansson under 15 minuter. Därefter eftersnack med analys. Handikappförbunden.Gatutält på Skeppsbron.

13.00-14.30    Särnmark Assistans finns i Föräldrakrafttältet på Hamngatan tillsammans med Johan Lindman från RBU. Solweig Gejler från Särnmark svarar på frågor om vad som är viktigt vid val av assistansanordnare.

13.00-13.25    Gör barnkonventionen till lag. Rädda Barnens Ungdomsförbund har under lång tid arbetat med att få Barnkonventionen som svensk lag. Den goda inställning som finns till barnkonventionen har ej resulterat i någon större påverkan på svensk lagstiftning. Vi diskuterar om hur barns rättigheter skall få genomslag i samhället. Rädda Barnens Ungdomsförbund tillsammans med ungdomsförbundet på Gotland. Silon, Holmen, Visby hamn.

13.00    Sverige behöver en ny rehabiliterings- och omställningspakt där de som drabbas av ohälsa garanteras stöd i arbetslivet. TCO och handikapprörelsen tar initiativ och bjuder in stat och arbetsgivare. Presentation av planerna och paneldebatt med Kjell Rautio, välfärdsutredare vid TCO, Malin Sahlén, arbetsmarknadsexpert, Svenskt Näringsliv, Solveig Zander, ledamot i Socialförsäkringsutskottet, Ingrid Burman, ordförande för Handikappförbunden, HSO, Anne Carlsson, ordförande för Reumatikerförbundet , Leif Henriksson, 1 vice ordförande i Astma- och Allergiförbundet. HSO:s tält på Skeppsbron.

14.30-16.00    Paro i Föräldrakrafttältet på Hamngatan.

16.00-17.30    Tema arbetsliv med Frösunda i Föräldra­krafttältet på Hamngatan. Sysselsättningens betydelse för personer som har en funktionsnedsättning. Hur ser brukare och anhöriga själv på möjligheten att komma ut på arbetsmarknaden? Daglig verksamhet som en väg ut i riktigt arbetsliv.

16.00    Lär min lärare! Filmseminarium om vikten av funktionshinderkunskap på lärarutbildningen.Dagens lärare har inte kompetens att undervisa alla sina elever. Om inte funktionshinderkunskap införs på lärarutbildningen kommer inte heller framtidens lärare ha det. Bl.a. med nyinspelade filmer diskuterar US varför funktionshinderkunskap måste vara obligatoriskt på lärarprogrammet. Unga Synskadade. Högskolan. E 31.

17.30    Slagen. Ordlös. Maktlös. Hur kommunicerar vi kring våld när orden saknas? Utvecklings­centrum Dubbelt Utsatt presenterar kartläggning av grafiska Alternativa Kompletterande Kommunikationssätt (AKK) och berättar om sitt arbete med att ta fram nya pictogrambilder kring våld. Café Amalia, Hästgatan 3. Arrangör Bräcke Diakoni.

20.00-23.00   Bloggparty med www.fulldelaktighet.nu. Möt författarna bakom valrörelsens viktigaste blogg – Maria Johansson, Jonas Franksson, Erik Ljungberg, Anna Barsk Holmbom och Kjell Stjernholm. Irisdalsgatan 56.Arrangör IfA.

Torsdag den 8 juli 2010

08.30-09.30    Den framtida handikappolitiken – bidragsberoende eller rätt till delaktighet? Kommer utanförskapet för personer med funktionsnedsättning att vändas till inkludering i den framtida välfärdspolitiken? Handikappförbunden och HandikappHistorisk Förening Högskolan, B23.

09.00-10.00    Föräldrakraftdagen i Högskolans sal E30. Vi bjuder på kaffe och fralla från klockan 9.00.

10.00-11.30    Särnmark Assistans i Föräldrakrafttältet på Hamngatan. Träffa Cecilia Ekholm från Särnmark. Cecilia och Lilian, som är mamma till Zamuel, 15 år, föreläser senare under dagen om ”Vikten av att bara få vara förälder”, kl 16:00, Högskolan, Sal E30.

10.00-10.45     En verktygslåda i arbetet med ungdomar och unga vuxna med Aspergers syndrom och högfungerande autism. Seminarium anordnat av Solhagagruppen. Högskolan, sal E30.

10.00-11.00    Bokrelease med signering av boken ”Bana Väg”, som presenteras och Bengt Lindqvist och andra som medverkar i boken. Handikapphistoriska föreningen. Skeppsbron.

10.00 – 11.30     ADHD-behandling inom Kriminalvården, extremt lönsamt. Behandling av ADHD är lönsamt både ur samhällsekonomisk synvinkel och för individen. Frågan är varför man väntade så länge och varför myndigheter har så svårt att ta till sig resultatet? Arrangör: Riksförbundet Atten­tion och Kriminalvården. Högskolan rum B 23.

11.00 -11.45    Så här blev det för mig. Så kan lärare och föräldrar förstå vad det innebär att vara elev med ADHD. Ann Lund, Hjälpmedelsinstitutet. Högskolan, sal E30.

11.00-13.00    Socialdemokraternas handikappolitik. K-G Bergström frågar ut representant för Social­demo­kraterna under 15 minuter. Därefter eftersnack med analys. Handi­kapp­förbunden. Gatutält på Skeppsbron. Tiden är preliminär.

11.30-13.00    Kompis Assistans i Föräldrakrafttältet på Hamngatan.

12.00 -12.45    Varför behövs en ny branschorganisation inom LSS-området? Göran Fredriksson, VD för Frösunda och branschordförande inom personlig assistans i Vårdföretagarna, berättar om framtid och möjligheter, och varför den högaktuella och nystartade branschorganisationen för boende och daglig verksamhet behövs. Arrangör: Frösunda. Högskolan, sal E30.

13.00-14.30    Frösunda i Föräldrakrafttältet på Hamngatan. Temat är arbete och sysselsättning (se även Frösundas program för onsdagen).

13.00-13.45    Sällsynta diagnoser, vårdens utmaning! Vi är sällsynt många, var ska vi lägga vår röst? Riksförbundet Sällsynta diagnoser och Ågrenska. Seminarium med Kenneth Johansson, C, och talespersoner för andra partier. Högskolan, sal E30.

13.00    Med på resan. RBU samtalar utifrån sin årsrapport 2010 om möjligheterna att resa för människor med rörelsehinder. 2010 är slutåret för den nationella handlingsplanen som skulle göra Sverige tillgängligt. Men hur står det egentligen till med tillgängligheten till transporter för barn och unga med rörelsehinder? RBU och Ungdomar. Talarplats Östertorg.

13.00 -14.30     Vem får jobba? Ett seminarium om arbetsmarknaden och psykisk ohälsa. Under det senaste decenniet har det successivt blivit färre och färre personer med nedsatt arbetsförmåga som har jobb. Hur ska trenden kunna ändras? Deltagare:  Ingrid Burman, ordförande HSO, Rickard Bracken, projektledare Attityduppdraget, Anki Sandberg, samordnare psykiatrinätverket NSPH, Jan-Olof Forsén, NSPH. Arrangör: NSPH, HSO och TCO. Högskolan rum B 23.

13.00-14.30     Sociala företag breddar arbetsmarknaden. Europeiska Socialfonden, Skoopi, Coompanion, Handikappförbunden. Joda Bar.

14.00 -14.45    Jämställdhet en förutsättning för jämlikhet. Forum – Kvinnor och Funktionshinder. Karin Hjalmarsson. Högskolan, sal E30.

14.00 -15.00     Vad kan 2,5 miljarder personer med funktionsnedsättning tillföra biståndet? Hur kan funktionshindrade bidra till utvecklingen? Shia, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sida. Donnersgatan.

14.30-16.00    Solhagagruppen i Föräldrakrafttältet på Hamngatan.

15.00 -15.45    Ingen kan göra allting men alla kan göra något. Inspirationseminarium kring kreativitet och livsglädje i omsorgen anordnat av Carema Care. Deltagare är Helena Söderqvist, rektor, Anna Wallentin, ansvarig för daglig verksamhet, Lotta Mårtensson och Anna-Maria Jakobsson, Kommunikation, Carema Care. Högskolan, sal E30.

15.00-16.30     Arvet efter Milton. I slutet av år 2006 lade Anders Milton fram sitt förslag till hur svensk psykiatri skulle upprustas. Vad har pengarna använts till? Vilka brister återstår att ta itu med? Deltagare:  Anders Andersson, riksdagsledamot, socialutskottet, Ing-Marie Wieselgren, SKL, Rickard Bracken, projektledare Attityduppdraget, Olle Hollertz, Svensk Psykiatrisk förening, Anki Sandberg, samordnare psykiatrinätverket NSPH, Jan-Olof Forsén, NSPH. Arrangör: NSPH och Handisam. Högskolan rum B 23.

15.30-16.45    Partiutfrågning om barn- och ungdomspolitiken. Fryshuset frågar ut de politiska partierna om deras barn- och ungdomspolitik. Hur vill de hantera ungdomsarbetslösheten? Vad vill partierna för Sveriges 400 000 ”glömda barn”? Vad vill de göra för att minska mobbningen? Hur vill de stödja förebyggande arbete för barn och unga? Fryshuset. Almedalsbiblioteket.

16.00-17.30    Paro i Föräldrakrafttältet på Hamngatan.

16.00-16.45    Vikten av att bara få vara förälder – ­självkänsla, självförtroende och framtid för barn med funktionsnedsättning. Nilian Lauberg, mamma till Zamuel, 15 år, och Cecilia Ekholm, Särnmark, föreläser. Arrangör: Särnmark. Högskolan, sal E30.

Fredag den 9 juli 2010

10.00-11.00    Frivilligorganisationernas arbete mot diskriminering. Ideella organisationer har en viktig roll i arbetet med att motverka och förebygga diskriminering. I den nya Diskrimineringslagen ges utrymme för fackförbund och vissa andra föreningar att gå till domstol, men vad betyder det i praktiken? Så här fungerar den nya talerätten. Sveriges Antidiskrimineringsbyråer/AGERA-projektet. Högskolan. E30.

11.00-13.00    Kristdemokraternas handikappolitik. K-G Bergström frågar ut Kristdemokraternas talesperson Lars-Axel Nordell under 15 minuter. Därefter eftersnack med analys. Handikapp­förbunden. Gatutält på Skeppsbron.

12.00-14.00    Hur klarar man att leva med autism i det moderna samhället? Lunchseminarium & mingel. Unga behöver ett individuellt utformat stöd och många föräldrar vittnar om hur svårt det är att hitta rätt stöd i dagens samhälle. Carema Orkidén leder en diskussion med allmänhet och politiker om hur stöd för personer med olika former av autism kan utformas. Carema Care och Carema Sjukvård. Joda Bar och kök, Skeppsbron.

13.00    Men dom har ju fått det så bra!? Föräldrar till barn med funktionsnedsättning har i genomsnitt kontakt med 17 personer kring barnets funktionsnedsättning. Samordningen är ett stort problem och många upplever en enorm kamp för att barnet ska få rätt insatser. RBU samtalar om hur familjers liv påverkas när samhällets stöd brister. RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar. Talarplats Östertorg.

13.00-17.00    Att arbeta med stöd av personlig assistans. IfA, Intressegruppen för assistansberättigade anordnar en temadag om att arbeta med stöd av personlig assistans. 13.15: Jessica Smaaland berättar om IfA:s projekt om assistans. 13.30:Vad finns det för stöd för arbetssökande och arbetsgivare? 14.30: Hur fungerar Försäkringskassans ersättningar? 15.00: Hur går man tillväga, erfarenheter från arbetande assistansanvändare. 16.00: Hanna Edman berättar hur det var att studera till och arbeta som sjukskötersak när man har personlig assistans. Gotlands museum.

14.30-15.30    Att släppas in på arbetsmarknaden – eller att komma tillbaka! Hur undviker vi att människor hamnar mellan stolarna i välfärden? Diskussion kring två gotländska projekt. Arbetsgivarring Skarphäll är ett unikt samarbete med näringslivet, då ungdomar får testa sin arbetsförmåga på riktiga arbetsplatser. På Spåret ger ungdomar i nya situationer stöd av egen coach. Finsam­Gotland. Donnerska huset, Donnersplats.Niklas Wykman, ordförande för MUF, frågas ut av Föräldrakraft.

15.30-15.45     Vad vill Niklas Wykman, Moderata ungdomsförbundet? Föräldrakraft frågar ut om politiken för barn, unga och unga vuxna med funktionsnedsättningar. Skeppsbron.

20.00     Föreningen JAG bjuder in allmänheten till mingelkväll med dans på Wisby Strand.

Lördag 2010-07-10

13.00    Miljöpartiets handikappolitik. K-G Bergström frågar ut Maria Wetterstrand under 15 minuter. Därefter eftersnack med analys. Handi­kappförbunden. Gatutält på Skeppsbron.

Föräldrakrafttältet på Hamngatan:

Här möter du, förutom Föräldrakraft, bland annat:
PARO
Kompis Assistans
Solhagagruppen
Frösunda
Särnmark
Dessutom sker de flesta utfrågningarna av de politiska ungdomsförbundens ledare här på Hamngatan.

Med reservation för ändringar.