Föräldrakrafts tips inför Almedalen 2011

Mellan 1000 och 1500 seminarier och debatter väntas äga rum i Visby under politikerveckan i Almedalen 2011. Vi har valt ut de viktigaste för dig som vill ha extra koll på frågor som rör personer med funktionsnedsättningar.

Här kommer ett 70-tal tips från Föräldrakraft. Allt i kronologisk ordning.

Söndag 3 juli

19.00 Tal av Miljöpartiets Åsa Romson och Gustav Fridolin.

Måndag 4 juli

Hjälpmedels­institutet informerar och visar hjälpmedel på Hamngatan under både måndag och tisdag.

08.00-10.00 Hur stärker vi de placerade barnens och ungas självkänsla och framtidstro? Forum för Familjevårds representanter diskuterar med experter från Barnombudsmannen. Högskolan, Cramérgatan 3.

8.30-9.15 Ny teknik stärker elever med funktionsnedsättning. Om Hjälpmedels­institutets satsning Skola till Arbete. Högskolan, D20, Cramérgatan 3.

9.30-10.30 Satsa en krona och få tre tillbaka. Kommuner och landsting avstår trots det från att investera i hjälpmedel. Hjälpmedelsanvändare, anhöriga och företrädare för Hjälpmedelsinstitutet, myndigheter och organisationer. Högskolan, D20, Cramérgatan 3.

11.00-12.30 Minska utanförskapet – unga funktionshindrades möjligheter till arbete. Många unga vuxna får ingen chans att komma ut på arbetsmarknaden. De vill arbeta och möjligheterna finns – så vad är det som hindrar? Vad finns och vad saknas till exempel för att arbetsgivare ska anställa? Bräcke Diakoni. Högskolan, Cramérgatan 3. Sal E41.

12:00-13:00 Nolltolerans mot kränkningar. Våga vägra vara offer. Bosse Löthén berättar om sin svåra barndom. BEO och BO tittar bakåt och blickar framåt. Hur når vi nolltolerans mot kränkningar? Samtal om utsatthet och attityder mellan Barn- och elevombudet Lars Arrhenius, Barnombudsmannen Fredrik Malmberg och författaren Bosse Löthén. Skandiahuset, Tage Cervins gata 3.

13.00-14.30 Rätten till kunskap. Alla elever har rätt till en god utbildning och minst godkänt i betyg. Men så ser det inte ut idag. Låga förväntningar och fyrkantig undervisning gör att många elever misslyckas. Vad gör vi för att förändra situationen? Skolinspektionen presenterar granskningsresultat och goda exempel. Skandiahuset, Tage Cervins gata 3, Visby.

13.30-15.00 Berättelsens makt inom vården. Hur skapar vi bra samtalsklimat mellan brukare och vårdpersonal? Riks­för­bun­det Sällsynta diagnoser, Attention och Handisam. Högskolan, B 22.

13.15-17.45 Vi söker dig som inte fungerar som alla andra. Seminarium med SVN om socialt ansvar och arbetsliv. Sessionssalen, Science Park, Strandgatan 1.

14.00-16.00 Vi vill tjäna pengar på dig som inte är helt normal! Personer med sociala och intellektuella funktionshinder står ofta mot sin vilja utanför arbetsmarknaden – de utgör en outnyttjad resurs i samhället. Samhället är den stora förloraren i detta. Vad kan politikerna göra för att ändra på detta? Vad kan företagen och samhället vinna? SVN. Science Park, Strandgatan 1.

19.00 Tal av Moderaternas Fredrik Reinfeldt.

Tisdag 5 juli

8.00-9.30 Vågar vi prata om vår psykiska hälsa? Attityder till psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning är ett stort hinder för återhämtning. Våra gemensamma förställningar gör det svårare för den som upplever psykisk ohälsa att komma ut i arbete, få tillgång till rätt hälso- och sjukvård och att leva på det sätt man önskar. Hjärnkoll. Hästgatan 10, Bar & Café.

8.15-09.15 Frukost­möte om Skolinspektionens dyslexirapport med Ann-Marie Begler, generaldirektör. Riksförbundet Attention. Högskolan, rum B 22.

09.00-10.30 Framtidens hjärt-, njur- och diabetessjukvård behövs redan nu. Det handlar om våra vanligaste folksjukdomar. Mycket ofta drabbar de en och samma patient. Hur kan vården samverka bättre kring dessa multisjuka patienter? Danderyds Sjukhus AB. Strand Hotel, Strandgatan 34.

09.30 -10.15 Lyssna på mig – jag vet! Om barns rätt att styra sin personliga assistans. Högskolan sal E30. IfA, Intressegruppen för Assistansberättigade. LSS-kommittén föreslog ett starkare barnperspektiv i den personliga assistansen. Men är lagändringen tillräcklig för att tillförsäkra barn assistans på egna villkor? Föreläsning och diskussion kring barns rätt att styra sin egen personliga assistans. Högskolan, Cramérgatan 3, E 30.

9.30-10.30 Håll koll på titlarna! Om kvacksalveri och behörighet. Sveriges Psykologförbund. Kårhuset Rindi, Tage Cervins gata 1.

09.30-11.00 Skolin­spektion för en trygg och effektiv skola, även för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Ann-Marie Begler, Skolinspektionen, Anki Sandberg, Riksförbundet Attention. Högskolan, rum B 22.

10.00-11.50 Vi söker dig som kan hålla bollen i luften väldigt länge! Personer med sociala och intellektuella funktionshinder står ofta mot sin vilja utanför arbetsmarknaden och utgör en outnyttjad resurs. Samhället är den stora förloraren i detta. Vad kan politikerna göra för att ändra på detta? SVN Sweden. Science Park, Strandgatan 1.

10.45-11.30 Den personliga assistansen i framtiden. Debatt om var den personliga assistansen står i dag och kommer att landa i framtiden. Högskolan sal E30. IfA, Intressegruppen för Assistans­berättigade.

13.00-14.15 Nolltolerans – det är möjligt. Så får vi en skola fri från kränkningar, trakasserier och diskriminering. Lars Arrhenius, Barn- och elevombud, Anki Sand­berg, Riksförbundet Atten­tion. Högskolan, rum B 22.

13.00-14.30 Kommunala rättigheter eller mänskliga rättigheter? Ingen vill ta notan. Är det kommunala självstyret starkare än lagen? Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning sätts ur spel. Debatt. Lika Unika. Högskolan, B23.

13.15-17.45 Kan CSR göra skillnad för barn i Sverige? Seminarium med SVN. Sessionssalen, Science Park, Strandgatan 1.

14.00-16.45 Vägen till arbete för personer med funktionsnedsättning. Seminarium och paneldebatt arrangerad av Föräldrakraft med Frö­sunda, Misa, Hjälp­medels­instiutet, Bräcke Diakoni och Furuboda som deltagande sponsorer. Länsstyrelsens trädgård, centrala Visby. Strandgatan 1, ingång via Korsgatan. Mer information om seminariet VÄGEN TILL ARBETE finns här.

15.00-16.00 Det ser så fint ut på papperet men hur funkar egentligen LSS? Media rapporterar om stora brister i tillämpningen av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Varför är inte insatser till människor med funktionsnedsättning självklara idag? Vad måste göras för att säkerställa goda levnadsvillkor för alla? Debatt om LSS. Agnetha Mbuyamba, RBU. Moderator är Bengt Westerberg. Högskolan, sal B23.

16.30-17.30 Varför idrottar barn och ungdomar med utvecklingsstörning i mindre utsträckning än andra? Svenska Handikapp­idrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté. Trädgård Birgers gränd 7.

17.00-19.00 Kvällsmingel arrangerat av Föräldrakraft i samarbete med Hjälp­medels­institutet och Frösunda. Länsstyrelsens trädgård, centrala Visby. Strandgatan 1, ingång via Korsgatan.

19.00 Vänsterpartiets dag med tal av Lars Ohly.

Onsdag 6 juli

08.00-10.00 Husdjur – vårdens framtid? LIF. Wisby Strand Congress & Event.

09.00-10.00 Var går gränsen för priset på ett läkemedel? TLV och SKL anklagar läkemedelsindustrin för oskäliga priser på läkemedel till patienter med sällsynta sjukdomar. Ytterligare ett särläkemedel har nu fått nej från TLV att ingå i högkostnadsskyddet. Vem tar ansvaret när patienter riskerar att ställas utan sin livsviktiga behandling? Dagens Medicin. Kinbergs plats 3.

10:00-11:00 Diagnosens makt. Hur den svenska skolan blev sjuk! Varför önskar skolan diagnoser? Blir diagnoserna ett alibi för skolan när barnen inte når målen? Sker det metodutveckling kring barn med diagnos eller blir diagnosen bara en förklaring? Gynnar diagnosen barns utveckling? Sveriges Psykologförbund/Psifos. Kårhuset Rindi, Tage Cervins gata 1.

10.30-11.30 Jämlik vård, en utopi? Vård och behandling påverkas av vem du är, vad du drabbats av och var du bor. NSPH och Handisam. Högskolan, B 22.

11.00-13.00 Rugby­spelaren Stefan Jansson som berättar om idrottens betydelse och hur personlig assistans ger honom möjligheten att satsa på sin idrott. Hamnplan. Frösunda.

11:30-12:30 Guld till reumatiskt sjuka? Gapet mellan vårdresurser och nya riktlinjerna är utmanande. Hur ska Socialstyrelsens nya riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar införas så att vi får en god vård för alla reumatiskt sjuka i Sverige. Svensk Reumatologisk Förening, Reumatikerförbundet. Kårhuset Rindi, Tage Cervins gata 1.

11:45-12:45 Funktionsnedsättning är inget hinder. Om att undervisa Aspergerelever. Cramérgatan 3. Sal B24. Fryshuset.

13.00-14.30 Bortträngda, bortprioriterade och bortglömda? Så förbättrar vi vården för Sveriges kroniskt sjuka. BiogenIdec. Gotlands Museum.

13:30-15:00 Hur kan vi hjälpa barn med diabetes i skolan? Barn med diabetes riskerar att prestera sämre i skolan på grund av att de själva och omgivningen inte har kunskap och insikt i hur viktigt det är att sköta sin sjukdom. Eli Lilly AB. Almedalens Hotell, Strandvägen 8.

14:00-15:30 Inflammatoriska tarmsjukdomar är nu vanligare än typ 1-diabetes, hur kan vården förbättras? Årligen insjuknar cirka 2 700 unga svenskar i de inflammatoriska mag- tarmsjukdomarna ulcerös kolit och Crohns sjukdom. Sjukdomarna leder till livslånga handikapp. Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6. Riksförbundet för Mag-och Tarmsjuka och MSD.

14.30-15.30 Det är lönsamt att behandla i tid. När det gäller barn och unga med funktionsnedsättningar är det helt avgörande. Ändå präglas svensk vård mycket av ett ”vänta och se-tänkande”. NSPH. Högskolan, rum B 22.

15:30-16:30 Vi behöver en bättre vårdgaranti. Vård på lika villkor förutsätter både en god primärvård och god sjukhusvård. På seminariet diskuterar vi styrning via vårdgarantier och kömiljarder visavi nationella riktlinjer och öppna jämförelser. Sveriges läkarförbund. Kårhuset Rindi, Tage Cervins gata 1.

15:30-18:00 Återta livet – om vägen från botad till frisk. Den som blivit frisk från en sjukdom behöver rehabilitering för att återgå till arbete. Men bara några landsting erbjuder detta. Många individer hamnar istället i en ond cirkel av misslyckanden och nya åtgärder. Vad krävs för att få till en fungerande rehabilitering? Bräcke Diakoni. Cramérgatan 3. Sal E41.

19.00 Folkpartiets dag med tal av Jan Björklund.

Torsdag 7 juli

08:00-08:45 Ett näringsliv med samhällssyn. Att komma tillbaka på arbetsmarknaden efter lång sjukskrivning kan vara svårt. Många har aldrig fått chansen till jobb, det gäller inte minst unga med funktionsnedsättning. Välkommen till en paneldiskussion om samarbete med näringslivet och behovet av praktikplatser. Joda Bar och kök, Skeppsbron. FinsamGotland, Nationella Rådet och Nationella Nätverket NNS.

08.30-09.40 Frukostsemina­rium om hur arbetsgivare gör skillnad. NSPH och Handi­sam. Högskolan, rum B 22.

09.00-09.45 Vad är ett beteendeproblem och för vem är det ett problem? Hur man kan hjälpa unga och vuxna personer med funktionshinder att skapa helhet, sammanhang och begriplighet. Solhagagrup­pen. Seminarium i Högskolan, sal E30.

09:00-10:30 Barn och unga får tala till punkt. Barnombudsmannen fick i uppdrag av regeringen att lyssna till barn och unga som är placerade i familjehem eller hem för vård och boende, HVB. I uppdraget ingick att utveckla en metod för att låta barnen berätta och komma till tals. Almedalens Bed & Breakfast, Tage Cervins Gata 3. Barnombudsmannen.

10.00-10.45 Fritt val av hjälpmedel i hela landet, vad betyder det för dig? Erfarenheter och förutsättningar inför Fritt val av hjälpmedel. Hjälpmedels­institutet. Högskolan, sal E30.

10.00-11.15 Supported Employment; var, när, hur? Arbetsrehabilitering för personer med funktionshinder. Hur det fungerar. NSPH, Misa och KomAn-projektet. Högskolan, rum B 22.

10:00-11:30 Arbetsför men sjukskriven, ”rygga” inte för problemen! Personer med kroniska ryggsjukdomar kan få vänta upp till sex år på rätt diagnos och effektiv behandling. År av svårt lidande, långvariga sjukskrivningar och stora samhällskostnader. Vems är ansvaret och kan Socialstyrelsens nya riktlinjer ändra på det? Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6. MSD i samarbete med Reumatikerförbundet.

11.00-11.45 Hur får vi ett tryggare digitalt samhälle? Hur fungerar trygghetskedjan, i en helt digital infrastruktur, vid större naturkatastrofer eller överbelastning av de mobila näten? SOS Alarm, Telia, Hjälp­medelsinstitutet, Karlskrona Kommun, IT-Norrbotten.

12:00-14:00 Mänskliga rättigheter, mitt i den offentliga verksamheten? Västra Götalandsregionen vill förtydliga det ansvar man har för att skydda invånarnas mänskliga rättigheter. Vilka är fördelarna med systematiskt arbete? Joda Bar och kök, Skeppsbron.

12:30-14:00 Ole dole doff! Är allas våldserfarenheter intressanta? Idag vet vi att kvinnor med funktionsnedsättning utsätts för våld precis som kvinnor utan. Men våra förutfattade meningar gör att vi inte ser det som sker. Hur kan kunskapen ökas så att våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning får den hjälp och de har rätt till? Bräcke Diakoni. Cramérgatan 3, Sal D22.

13.00-13.45 Privat och offentlig vård- och omsorg, konkurrerar eller kompletterar de varandra? I allt större omfattning drivs omsorgen inom LSS av privata aktörer. Det offentliga har en dubbel roll som beställare och utförare. Hur ser spelplanen ut? Göran Fredriksson, VD i Frösunda och ordförande i Vårdföretagarna och bransch­­organisationen PULSS, Privata Utförare inom LSS. Högskolan, sal E30.

13.00-14.15 Generation pension. Unga med funktionsnedsättning utestängs från dagens arbetsmarknad. Vilka åtgärder planeras? NSPH och Handisam. Högskolan, rum B 22.

14.00-14.45. En nationell allergistrategi – till vilken nytta? Ingalill Bjöörn, förbundsordförande, Astma- och Allergiförbundet. Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutetet föreslår att Regeringen initierar en nationell strategi för hur samhället möter de allergiska sjukdomarna. Socialdepartemnentet bereder just nu frågan. På seminariet presenteras och diskuteras förslag till hur en sådan strategi kan utformas.

14:00 – 16:00 Hur det stora företaget skapar kvalitet för den unika individen. Fokus på det lilla i det stora som gör helheten – diskussion kring hur man skapar livskvalitet inom LSS-omsorgen. Joda Bar och kök, Skeppsbron. Carema Care.

14.15-15.00 Så påverkar en funktionsnedsättning självkänslan – om vikten av rätt stöd. Träffa Lou Rehn­lund och Stefan Jansson;  Lou som har social fobi, en osynlig funktionsnedsättning, och Stefan som sitter i rullstol till följd av en medfödd nervskada. Idag stöttar Lou och Stefan andra för att stärka sin självbild. Donners Plats, talarplats 17.

15.00-15.45 Finns appen mot kaos? Utvecklingen av modern teknologi, speciellt smartphones, öppnar helt nya möjligheter till stöd. Forskare, användare och praktiker berättar hur det fungerar och vad som krävs för att fler ska få rätt stöd på rätt sätt. Nordens Välfärds­center. Högskolan, sal E30.

15.00-16.30 Personlig assistans – en bransch i kris? Omfattande fusk har uppdagats som drabbar hela personlig assistansbranschen. En utredning har tillsatts som ska se över assistansen med fokus på fusk men även på kostnadsutvecklingen generellt sett. Hur kan detta gå ut över brukaren? Vad kan branschen göra? Vilket är politikens ansvar? Kenneth Johansson, ordf socialutskottet, (c). Lennart Axelsson, ledamot socialutskottet, (s). Stig Orustfjord, överdirektör, Försäkringskassan. Anders Printz, avdelningschef regler & tillstånd, Socialstyrelsen. Vilhelm Ekensteen, ordf, IfA. Göran Fredriksson, ordf, Vårdföretagarna. Almega. Hästgatan 12.

16.00-16.45 Bara i Örebro, ett seminarium om Riksgymnasier för elever med dövhet, hörselnedsättning, dövblindhet samt grav språkstörning. Cirka 450 elever från hela landet kommer till Örebro för att gå på dessa gymnasieskolor. De flesta eleverna bor också i de olika boenden som erbjuds. Högskolan, sal E30.

19.00 Centerpartiets dag med tal av Maud Olofsson.

Fredag 8 juli

17:00-18:30 Barnfattigdom = fattiga föräldrar. Hur ska barnfattigdomen kunna bekämpas om man inte hjälper föräldrarna? Riksförbundet Insolvens. Krukmakarens hus, Mellangatan 21.

19.00 Socialdemokraternas dag med tal av Håkan Juholt.

Lördag 9 juli

18:00-18:30 Arbete för alla – modevisning av arbetskläder för funktionsnedsatta. Personer med funktionsnedsättning visar en uppsättning yrkeskläder genom en catwalk på stora scenen i Almedalen, strax före partiledartalet. Modellvisningen leds av Lou Rehnlund och barn- och äldreminister Maria Larsson.

19.00 Kristdemokraternas dag med tal av Göran Hägglund.

Söndag 10 juli

11.00 Sverigedemokraternas dag med tal av  Jimmie Åkesson.

Reservation för ändringar.