Föräldrar är vanligast som assistenter för barn

Samtidigt som LSS-utredningen grubblar över förslag om att begränsa anhörigassistans rapporterar Försäkringskassan idag att mer än en fjärdedel av all assistans utförs av just anhöriga. 

Den största gruppen assistenter till nära anhöriga är föräldrar, framför allt bland barnen, och en majoritet av dem arbetar minst 20 timmar per vecka, men många över 40 timmar, skriver Försäkringskassan i ett pressmeddelande.

– Det har saknats kunskap om vilka som arbetar som personliga assistenter och i vilken utsträckning, säger Marie Axelsson, chef för avdelningen funktionsnedsättning på Försäkringskassan.

– Med den här studien hoppas vi inspirera till mer forskning på området. Det är viktigt inte minst för att ta reda på hur valet av assistenter påverkar till exempel målet med den personliga assistansen och LSS.

Försäkringskassan uppmärksammar också att för barn är det betydligt vanligare att mamman arbetar som assistent än att pappan gör det. 

– Drygt hälften av alla mammor till barn med assistansersättning arbetar mer än 40 timmar per vecka som personlig assistent. Motsvarande siffra för papporna är en tredjedel. Dessutom är det fler pappor än mammor som inte alls arbetar som personliga assistenter till sina barn, säger Martin Hurtig, analytiker på Försäkringskassan. 

Läs mer

Utredare vill begränsa anhörigassistans

Kritik mot utredare: Helt fel väg att gå

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *