Föräldrar och vårdpersonal beställer sex

Lagliga bordeller som satsar särskilt på att erbjuda sexuella tjänster till personer som har funktionsnedsättningar. Ofta är det mammorna som ringer och beställer.
Det är verklighet i Tyskland som redan år 2002 legaliserade prostitution.

I dagens Svenska Dagbladet berättar Catharina om sitt arbete som ”sexualassistent”.

– Första gången var jag oerhört nervös. Det var en äldre man med spastisk förlamning. Men så tittade han mig i ögonen, och det berörde mig ända in i själen, berättar Catharina för SvD:s reporter Tomas Lundin.

Hon har idag både äldre kunder som bor på ålderdomshem och yngre personer som har funktionsnedsättningar.

För de yngre kunderna är det ofta mamman som ringer och beställer hennes tjänster.

– Nyligen var jag hemma hos en 40-årig man som aldrig hade varit tillsammans med en kvinna. Först var han livrädd. Men sedan blev det så mjukt och fint, berättar Catharina för tidningen.

Och allt är fullt lagligt. Prostitution har varit tillåten i Tyskland i drygt nio år. En förutsättning för att det ska vara lagligt är dock att allt sker på frivillig väg.

Även bordeller är tillåtna om de uppfyller lagens krav. Vissa bordeller har satsat på anpassningar i form av rullstolsramper och personal med utbildning om funktionsnedsättningar.

En förening för sexarbetare uppskattar att deras tjänster utnyttjas på nästan vartannat ålderdomshem och vårdhem för personer med funktionsnedsättningar.

Enligt Svenska Dagbladet har Nederländerna en ännu mer frigjord syn på köp av sexuella tjänster. Där kan man använda pengar från försäkringskassan för sexköp, uppger tidningen.