Föräldrar protesterar mot att statlig specialskola försvinner

Publicerat av
Valter Bengtsson
Dela

Föräldrar protesterar mot att Åsbackaskolan i Gnesta föreslås försvinna.
– Vi är förtvivlade över att den försvinner, det är en skola som inte har sin like någon annanstans, säger Anna Werner som startat en facebookgrupp för att skapa opinion.

Åsbackaskolan är en statlig specialskola för elever som är döva eller hörselskadade och har en utvecklingsstörning.
Tidigare i sommar meddelade SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten, att de statliga specialskolorna, som tar emot elever från hela riket, måste göra neddragningar. Skälet uppges vara minskat elevantal.

Allvarligast är läget på Åsbackaskolan i Gnesta. Huvudförslaget är att flytta verksamheten till Birgittaskolan i Örebro, enligt Anders Nordin, avdelningschef på SPSM.

En plan som inte gillas av föräldrarna.
– Ett uppbrott och flytt är något som dessa barn absolut inte mår bra av. Jag vet att vår son trivs och har utvecklats enormt på Åsbacka och jag vet inte vad vi skulle gjort utan den skolan, säger Anna Werner, mamma till Jesper som går i årskurs 7 på Åsbackaskolan.

Hon tror inte att det blir någon enkel flytt utan befarar att eleverna kommer att integreras i skolor i hemkommunerna.
– Kommuner som Örebro och Kumla kommer inte att klara det. På skolloven har det inte alls fungerat med fritidsplats för vår son. Kommunen har utlovat teckenspråkig personal och framförallt samma personal från skollov till skollov, men så har det inte blivit.

Måste man inte acceptera förändringar av det här slaget om elevantalet minskar?
– Jo, men samtidigt har både personal och föräldrar under lång tid kommit med förslag hur man ska få fler barn till skolan. Det har gjorts alldeles för lite reklam för skolan runt om i landet. Samtidigt vet jag att det finns föräldrar därute som skulle ha valt Åsbackaskolan om de känt till den.

Kan det inte bli lika bra med en annan skola?
– Nej, Åsbackaskolan är utformad så att den passar alla typer av funktionsnedsättningar och personalen är ovärderlig. Deras engagemang och brinnande jobbintresse är guld värt. Det är något som våra barn och personal gemensamt jobbat fram. Pendlande barn och barn som bor i Gnesta kommer bli erbjudna att gå på Manillaskolan, men den skolan har inte kompetens för utvecklingsstörning.

Vad gör ni föräldrar för att påverka?
– Det har framförts åsikter via föräldrarådet på skolan, men vem lyssnar? Det verkar som att detta varit bestämt sedan länge fast ingen fått veta något. Vår facebookgrupp är ett sista desperat försök att få någon, någonstans att kanske kunna göra skillnad. Jag vet att vår son trivs och har utvecklats enormt på Åsbacka och jag vet inte vad vi skulle gjort utan den skolan, säger Anna Werner.

Anders Nordin är ställföreträdande generaldirektör på SPSM som ansvarar för specialskolorna. Han ser det som ”högst sannolikt” att Åsbackaskolan försvinner i sin nuvarande form, även om beslut ännu inte är fattat.

Han räknar med att skolornas kvalitet ska kunna behållas trots de neddragningar som görs.
– Förslaget är att vi ska fatta beslut i höst och sedan ha två års omställningstid fram till hösten 2014. Under den tiden kommer vi att säkerställa att vi har bra medarbeare och kan erbjuda lika hög kvalitet 2014 som idag, säger han till Föräldrakraft.

– Om vi skulle behålla Åsbackaskolan måste vi säga upp medarbetare eftersom elevantalet minskar så kraftigt. Skolan hade 60 elever för 10-15 år sedan och har nu mindre än hälften och minskningen fortsätter, säger Anders Nordin.

Enligt föräldrar beror minskningen på att det har varit för lite reklam för skolan och att många föräldrar inte känner till den.
– Det är en kritik vi har fått kring alla våra specialskolor. Vi kan bli bättre på att informera men det finns också en allmän trend att föräldrar vill ha barnen så nära hemmet som möjligt. Hemkommunerna har också blivit bättre på att möta behoven med kompetens och anpassade lokaler.

– Vår bedömning är att vi är bra på att nå ut till berörda föräldrar och att man har god kännedom om oss inom skola och landsting. Men vi måste hela tiden säkerställa att föräldrar, habiliteringar och andra berörda får den information de behöver, säger Anders Nordin.

Det är inte bara Åsbackaskolan som hotas. Även Hällsboskolans enhet i Umeå föreslås försvinna.
– Intresset för Hällsboskolan i Umeå har inte varit så stort som vi räknade med och nu föreslår vi att verksamheten koncentreras till den andra skolenheten i Sigtuna. Eleverna i Umeå erbjuds i så fall plats antingen i Sigtuna eller i Härnösand.

Även för elever i Lund och Stockholm väntar stora förändringar.
I Lund föreslås Östervångskolan samlokaliseras med den kommunala grundskolan Tunaskolan.
Manillaskolans verksamhet föreslås flyttas från Djurgården till Kungsholmen, där de tidigare lärarhögskolelokalerna på Rålambsvägen är aktuella.

Är inte allt detta stora och oväntade förändringar?
– Njae, det ligger i tiden. Det mest dramatiska är flytten av Åsbackaskolan, men även den frågan har varit ”i luften” under ett par år, även på föräldramöten, säger Anders Nordin.

Artikeln publicerades 2012-06-25

Publicerat av
Valter Bengtsson