Föräldrarna är bromsklossar

”Vi ställer samma krav på alla. Kommer det in ett rullstolsbundet barn och vi ska gå på lina, då ska alla gå på lina. Barnet känner linan under fötterna, med eller utan medhjälpare.”

Nycirkusen Cirkus Cir­kör ger alla möjligheten att gå cirkusskola. Barn med funktionshinder upptäcker att de kan göra cirkuskonster och rullstolsburna barn går på lina. Enligt Cirkus Cirkör finns inga gränser. Allt går om man får rätt stöd. Men föräldrarna har hittills visat svagt intresse.
– Ofta sitter begränsningarna hos föräldrarna, inte hos barnen, säger läraren Magnus Jonsson.

Kulturhuset Rotemannen i Botkyrka har cirkusskolan som är öppen för alla.
– Här bryr vi oss inte om vad barnen har för funktionshinder, vi ser dem som individer och ställer samma krav på alla och låter alla prova på allting, oavsett förutsättningar, berättar Magnus Jons­son.
Cirkus Cirkör startade en cirkus för döva redan 1998. Sedan dess har cirkusen varit igång i Trelleborg och haft läger för barn i Södertälje, Östersund, Göte­borg och nu senast i Stockholm. Nu har cirkusen och dess satsning på funktionshindrade slagit sig ner i Botkyrka söder om Stockholm.

Cirkus Cirkörs mål är att ge barnen möjlighet att spränga sina egna gränser. Barnen får testa det som de aldrig trodde att de skulle klara av – och klarar det. Cirkuslärarna är endast pedagoger och inte utbildade inom medicin och vet inte vad barnen har för funktionshinder. Enligt Magnus Jonsson ger det dem en öppnare syn på vad barnen klarar av:
– Vi ställer samma krav på alla. Kommer det in ett rullstolsbundet barn och vi ska gå på lina, då ska alla gå på lina. Han eller hon kanske behöver två medhjälpare som håller vid sidorna, men barnet känner i alla fall linan under fötterna, barnet har gått på lina och kommer hem med gladare humör och stärkt självförtroende, säger Magnus Jonsson.
Lärarna ställer också krav på att barnen visar hänsyn och uppför sig. En del av arbetet är att lära barnen social kompetens.
– Här visar vi hänsyn, säger Magnus Jonsson till barnen. Är det någon här som vet vad hänsyn betyder? Det är när man inte är dum. Man sparkar inte på någon, man knuffar inte någon och man mobbas inte. Det gör vi inte här. Vi är inte rädda för att skicka ut någon av er om ni inte uppför er, varnar Magnus.

Han berättar att barn med funktionshinder ofta är roligast att jobba med eftersom de är så öppna för nya saker. De är inte rädda att göra bort sig och gör alltid sitt bästa:
– För mig är det nästan litet egoistiskt  att arbeta med barn med funktionshinder. Det är fruktansvärt kul! Jag får ut så mycket av att arbeta med dem och de är inte lika skadade som andra barn av allt mygel och spel som försigår i dagens samhälle. De är äkta.

Varje tisdag träffas cirka 15 barn för att träna tillsammans med två ledare. Även om man har ett gravt funktionshinder får man vara med. Ibland kan det krävas att en förälder eller personlig assistent är med, eftersom lärarna måste koncentrera sig på hela gruppen och inte kan ta hand om ett och samma barn en hel lektion.
Verksamheten är inte så stor, på grund av oväntat svalt intresse.
– Det är svårt att nå ut med information och få föräldrar att tro att deras barn klarar av att gå hos oss, berättar Magnus Jonsson.
Han menar att det finns många fördomar i samhället kring vad barn med funktionshinder klarar av. När habiliteringsavdelningar sänder barn till Cirkus Cirkör kommer oftast bara ”bokstavsbarn”. Det finns en rädsla för att låta barn med rörelsehinder och svårare funktionshinder testa att röra på sig. Men de största bromsklossarna, menar Magnus Jonsson, är ofta föräldrarna.
– De är rädda för att deras barn inte ska klara av det. Oftast sitter begränsningarna i föräldrarnas hjärnor, inte i barnens kroppar. Jag har också mött föräldrar som inte vill att deras barn ska vara med på foto eller visa upp det de lärt sig, de vill gömma undan att deras barn har ett funktionshinder, säger Mag­nus Jonsson.

Han berättar att många föräldrar blir positivt överraskade över vad deras barn har gjort. Nu planerar Cirkus Cirkör att att turnera med en cirkusföreställning där både icke-funktionshindrade och funktionshindrade artister uppträder, för att visa att alla kan och locka in fler till cirkusens verksamhet för funktionshindrade barn.

Föräldrarna Ljiljana Micic och Lotta Hildebrand berättar om hur dåligt utbudet av fritidsaktiviteter är för barn med funktionshinder. De känner att före­ningar inte är öppna för att ta emot barnen. De är väldigt positivt inställda till att cirkusen bara har lärare med pedagogisk utbildning.
Med tiden lär sig lärarna hur barnen fungerar och lär känna deras speciella egenskaper.
– De tar hand om barnen utan några fördomar, säger Lotta Hildebrand.
Båda märker att deras barn blir gladare och utvecklas.
– Jag ser ju att min dotter Martina alltid är sugen på att gå dit och det betyder mycket för mig, säger Ljiljana Micic.
De båda mammorna menar att samhället är fullt av bromsklossar. Många är rädda för att låta funktionshindrade barn ge sig ut i samma fritidsaktiviteter som andra barn. Trots att det är det bästa man kan göra för barnen.
– Jag tycker faktiskt att det finns en massa käringar inom habiliteringen, skolan och föreningarna, säger Lotta Hil­debrand.

Cirkus Cirkör hoppas kunna utöka sin verksamhet i Botkyrka. Man anordnar veckolånga dagsläger under skollov. Under terminerna har man en lektion per vecka. En termin på Cirkus Cirkör kostar 600 kronor och alla barn och ungdomar mellan 8 och 18 år är välkomna. Ja, självklart tar de även emot en 19-åring om han eller hon är intresserad. Cirkus Cirkör vill vara så öppet som möjligt.

För den som vill testa sina cirkustalanger arrangerar Cirkus Cirkör två prova-på-dagar under hösten. Den 8 oktober och 19 november öppnar cirkusen dörrarna till Stora Cirkus-hallen i Alby. Alla barn är välkomna, med eller utan funktionshinder.