Föräldrarna som inte får göra karriär

Välkommen till ”nya” Föräldrakraft! Vi har sett över tidningens formgivning för att göra den ännu mer inbjudande och läsvänlig. Samtidigt förnyar vi innehållet, bland annat genom artikelserier om neuro­psy­kiatriska funktionsnedsättningar och Livsstil & hälsa (från och med januari).

Även hjälpmedel kommer vi att lägga större fokus på. Med rätt stöd kan många svårigheter övervinnas. Om tio år kan läs- och skrivsvårigheter vara ett minne blott, enligt den forskare du möter i vårt tema om läs/skriv.

Men då behöver det bli enklare att få rätt stöd och rätt hjälpmedel än idag. Vi på Föräldra­kraft ska göra vad vi kan för att förbättra kunskapen om möjligheterna. Som en del i denna satsning anordnar vi en frukostdebatt om hjälpmedel i Stockholm den 6 november.

Steg för steg skruvas villkoren åt. Myndigheter skärper regler, kommuner sparar. FUB:s nya rapport visar att stöden rustas ned utan politiska beslut (sid 12).

Samtidigt blir arbetsmarknaden hårdare, inte minst för föräldrar som har barn som behöver stöd. ”Vi ställer oss hela tiden frågan hur länge vi kan ha våra jobb kvar”, berättar föräldrar i detta nummer (sid 61). En del vågar inte framträda med namn, av rädsla för att missgynnas på arbetsplatsen. De berättar hur de hamnar i ”frysboxen”, omplaceras och måste acceptera sämre arbetsuppgifter. Viktig läsning både för föräldrar och beslutsfattare. +