Föräldrarnas lekplats lockar hela Sverige till Vårgårda

Här ser ni lekplatsen som fått kronprinsessan Victoria och kommunpolitiker att vallfärda till lilla Vårgårda utanför Alingsås. Allt tack vare ett par mammor som tröttnade på att lekplatserna var dåligt anpassade för barn med funktionsnedsättningar.

I senaste numret av Föräldrakraft (nr 6, 2007) skrev vi om Boverkets kritik av stora fastighetsägare och kommuner som inte tar itu med enkla hinder och inte gör sina fastigheter tillgängliga i tillräcklig takt. Artikeln illustrerades av en bild på en lekplats, men bildtexten blev helt fel.

Vad bilden visade var inte en dåligt anpassad lekplats utan tvärtom ett föredöme när det gäller tillgänglighet.
– Jag ville att det skulle vara rättvist för barn som har funktionsnedsättningar, berättar Inger Bjursell som för några år sedan såg till att lekplatsen kom till stånd.

Hon är fortfarande drivande i den lilla föreningen ”Lekplats för funktionshindrade barn och ungdomar” som fick med sig Lions, Rotary, cykelklubben, företaget LBC Vårgårda och många andra i arbetet med att bygga en ny lekplats.

– Vi hade haft möte med kommunen om bristen på fritidsaktiviteter för barn med funktionshinder. En mamma ville ha en anpassad lekplats i Vårgårda så att sonen som satt i rullstol skulle slippa åka till Borås. Och själv är jag mormor till två barn med funktionshinder, berättar Inger Bjursell.

Inger Bjursell tog tag i frågan och lyckades engagera en stor del av samhället. 500 000 kronor drogs in genom bidrag, sponsorskap och soaréarrangemang. Ytterligare några hundra tusen presterades i eget arbete.

Många var med och tyckte till om utformningen av lekplatsen. Mamman Carina Hallner son Kristoffer var en nyckelperson – det var han som ville ha lekplatsen först av alla.
– Han ville ha lite utmaningar så därför lade vi lekplatsen i en backe, inte där det är platt. Vi har en brant backe upp till tubrutschbanan. Men sedan finns det mycket annat också. Lekplatsen är inte bara för ”rullisar” utan lika mycket för de som har andra funktionshinder.

Även barnhabiliteringen i Alingsås och andra som jobbar med barn med funktionshinder var med i planeringen.

– Hur många som helst har varit involverade. Många har gått där och skyfflat sand och lagt plattor.  En helg var jag där med 15-20 av mina arbetskamrater från Sundolit där jag jobbar, berättar Inger Bjursell.

Efter mycket möda och slit stod lekplatsen klar år 2003. Den blev så lyckad att kronprinsessan Victoria kom till invigningen i september samma år för att kolla in gungorna, vatenleken och sandlådan som man kan leka i även om man sitter i rullstol.
– Hon var mycket intresserad av hur vi hade gjort för att få lekplatsen till stånd. Hon gick runt och pratade med många, nästan hela samhället var där. Jag tror hon blev mycket imponerad, säger Inger Bjursell.
Sedan har de rullat på med rader av studiebesök från kommuner och andra som är intresserade av moderna lekplatser. Inger Bjursell har också rest runt och hållit föredrag om projektet. Lekplatser som är anpassade för funktionshinder är just nu väldigt hett.

Men för Inger Bjursells del önskar hon nu – efter alla år av eget slit på fritiden – att föreningen ska slippa stå för ansvaret och driften.
– Vi mammor orkar inte fortsätta ansvara för lekplatsen utan nu borde kommunen ta över den. Vi har försökt få Vårgårda kommun att ta över men det har inte blivit så. Men vi har en diskussion om det, säger Inger Bjursell.