Föräldrars unika förmåga att tolka barn med flerfunktionsnedsättning

Nu kan webbinariet om föräldrars kommunikationsstöd ses i efterhand på Nka:s webbplats.

På webbinariet medverkar Anna Rensfeldt Flink, doktorand vid Göteborgs Universitet samt logoped och FoU-handläggare vid Habilitering & Hälsa, Region Västra Götaland.

Hon menar att barn med flerfunktionsnedsättning ofta har unika, kommunikativa uttryck som kan variera beroende på sammanhang och kommunikationspartners.

Det kan krävas att man känner barnet väl för att kunna tolka henne eller honom, nå fram till barnet och att hitta ”rätt” kommunikationstempo.

På webbinariet tar Anna Rensfeldt Flink upp vad forskningen säger om föräldrarnas roll i kommunikation med barnet. Hon utgår från både egen och andras forskning samt sin kliniska erfarenhet som logoped vad barn- och ungdomshabilitering.

Finns det kunskap om hur föräldrar kan utveckla sitt kommunikationsstöd till barnet med flerfunktionsnedsättning?

Har vi kunskap om hur föräldrarnas kompetens och kunskap om barnet kan tas tillvara när kommunikationsstödjande åtgärder till barnet utformas inom till exempel Habiliteringen?

Se webbinariet när som helst på NkA:s webbplats.

 

Artikeln kommer från en samarbetspartner till HejaOlika. Den är ej producerad av HejaOlikas redaktion.