Förbjudet att kräva tillgängligt elskåp

Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, underkänner Nässjö kommuns krav på att ett elskåp ska vara tillgängligt även för personer med funktionsnedsättning.

MÖD bedömer att det ”inte är väsentligt att en elcentral är tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga”.

Man anser att en elcentral skiljer sig från exempelvis strömbrytare, vägguttag och hissknappar för att den har en mer passiv funktion.

”Elcentralen måste visserligen vara i drift för att en byggnad ska vara ändamålsenlig och användbar, men den används inte på det sätt och med samma regelbundenhet som sådan utrustning som får anses väsentlig i fråga om bl.a. tillgänglighet och användbarhet,” skriver domstolen.

Nässjö kommun hade ställt krav på att elcentralen ska placeras 80–150 centimeter över golvnivån, och eftersom detta krav inte uppfyllts hade kommunen vägrat lämna slutbesked för en byggnad.

Domstolen skriver i mål P 5167-21 att krav av detta slag bara kan ställas ”om dessa är väsentliga, t. ex. i fråga om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga”.

Och placeringen av en elcentral är alltså, enligt domen, inte viktig för tillgängligheten.

Istället betecknar domstolen detta som ett ”särkrav” och skriver att ”en kommun far i princip inte ställa särkrav på ett byggnadsverks tekniska egenskaper än dem som direkt framgår av lagen eller föreskrifter”.

En kommentar

  1. Ja vad ska man säga. Domstolen förnekar sig inte utan visar en total brist i att förhålla sig till verkligheten. Hur fyrkantig får man vara? Självklart ska det anpassas så att personer som ska bo där också kan använda i detta fall elskåpet. Så tolkar jag det utifrån vad jag läst här iallafall.

Funktionen för kommentarer är stängd.