Förbund kräver omprövning av beslut om tvångsvård

Ompröva tidigare beslut om tvångsvård av unga med funktionsnedsättningar. Se till att kommunerna informeras bättre om den nya rättspraxisen.
Autism- och aspergerförbundets ordförande Eva Nordin-Olson hoppas att det nu ska bli stopp för tvångsvård av personer med funktionsnedsättningar.

Radioprogrammet Kaliber avsöljade i helgen att många unga med funktionsnedsättningar som autism tvångsvårdas tillsammans med kriminella.
Ungdomarna har omhändertagits med stöd av LVU, Lagen om vård av unga, men Regeringsrätten har slagit fast att unga med funktionsnedsättningar inte ska tvångsvårdas om deras beteende beror på diagnosen.

Ekot på Sveriges Radio har idag intervjuat Eva Nordin-Olson, Autism- och aspergerförbundet:
– Det är förfärligt att tvångsvårdas som en konsekvens av en yttring av ett funktionshinder. Jag tror ingen skulle tänka i de banorna om det vore en kroppslig sjukdom som krävde en specialiserad behandling, säger hon till Ekots reporter.

Eva Nordin-Olsson efterlyser bättre information till kommunerna, eftersom de uppenbarligen inte känner till Regeringsrättens prejudicerande domar. Men hon kritiserar också kommunerna:

– Det låter lite som att man trotsar Regeringsrättsdomarna, säger Eva Nordin-Olson.

Här finns Ekots intervju med Eva Nordin-Olson