Fördelar och nackdelar med att själv anställa assistenter

KOMMENTAR. Det är viktigt att värna möjligheten att få ordna sin assistans på det sätt som den enskilde assistansberättigade tycker fungerar bäst.

Nödvändigt för att värna självbestämmandet

Möjligheten att vara egen arbetsgivare för personliga assistenter är en av förutsättningarna för att uppfylla LSS-lagstiftningens intentioner, om självbestämmande samt möjlighet att påverka vardagen och assistansens utförande.

Alla är vi olika, och vill ha våra liv organiserade på olika sätt. För en del assistansanvändare är egen arbetsgivare det som fungerar bäst för att motsvara dennes förväntningar kring vad assistans är. Likaväl som det kan vara ett privat bolag, kooperativ eller kommunen.

LÄS ÄVEN: Fler vill anställa egna assistenter trots ökade risker

Brist på information om att vara egen arbetsgivare

Under de senaste åren har IVO:s granskning av privata bolag, och återkallelser av tillstånd, varit i fokus. När IVO återkallar tillstånd, och då assistansen måste avvecklas med kort varsel, är det många som lockats till att bli egna arbetsgivare.

Många som väljer att bli egna arbetsgivare vet nog inte vad det faktiskt innebär. Det finns inte heller särskilt mycket information kring just egna arbetsgivare i Försäkringskassans vägledningar eller allmänt på nätet. Försäkringskassan har lite information, men den är inte uppdaterad i år.

Emilia Liedbeck. Foto: Linnea Bengtsson
För att vara egen arbetsgivare för sina personliga assistenter bör man ha stenkoll på många regler, men det är ganska ont om bra information. Foto: Linnea Bengtsson.

Vilka är fördelarna?

Fördelarna med att vara egen arbetsgivare är bland annat möjligheten att ha full insyn i hur assistansersättningen används, möjlighet att kunna påverka hur assistansen utförs och inte vara beroende av en extern aktör, som ett bolag eller kommun.

Den egna arbetsgivaren bestämmer själv över sin assistans och hela timbeloppet kan läggas på assistansen.

Vilka är nackdelarna?

Nackdelen med att vara egen arbetsgivare är att ansvaret för assistansen åligger dig, och inte ett bolag eller kommunen. Som egen arbetsgivare har du ansvar för arbetsmiljön, rekrytering, hantering av löner, pensioner, sociala avgifter och andra kostnader i assistansen.

Ersättningen betalas ut i förskott och du måste inom beviljandeperioden redovisa vad kostnaderna har gått till, och betala tillbaka den del som inte använts till assistansen. Det är en stor administrativ börda som åligger den som är egen arbetsgivare.

Under mina år har jag stött på skräckexempel där den enskilde har trott att det som betalats ut kan användas som en fri ersättning. Den enskilde har inte räknat med exempelvis sociala avgifter, och använt hela ersättningen utan att tänka på sociala avgifter.

Som egen arbetsgivare är du privat ansvarig, vilket förutsätter att du har koll på vad assistansen ska användas till, när kostnaden uppstår och redovisning. Reglerna är komplicerade varför det förutsätts att du, eller om det är vårdnadshavare, har stenkoll på vad som ska göras och på reglerna.

Många bolag erbjuder även administrativa tjänster, vilket den som är egen arbetsgivare kan välja att använda sig av. Det är viktigt att komma ihåg att du är privat ansvarig för det som görs, så blir det fel är det du som privatperson som är ansvarig. Det förutsätts alltid att du har koll på reglerna och administrationen.

Hur påverkas du av återkrav?

De senaste åren har assistansbranschen kommit att fokusera mycket på de återkrav som Försäkringskassan och kommunen riktar mot framförallt assistansanordnare, och även i viss mån kommuner, i några enstaka fall mot den enskilde.

Som egen arbetsgivare riktas återkravet mot dig, vilket innebär att du som privatperson kan bli skyldig att återbetala assistansersättning som använts fel.

Vad behöver du veta om arbetstider?

Som egen arbetsgivare ansvarar du för att assistenterna arbetar på ett korrekt sätt utifrån de regler som gäller kring beräkning av arbetstider. Hur mycket assistenter får arbeta och hur beräkningen ska ske beror på om du som egen arbetsgivare har kollektivavtal eller inte.

Mitt råd är alltid att du som egen arbetsgivare stämmer av exakt vad det är som gäller för just din assistans. Stäm av med Försäkringskassan respektive kommunen, beroende på vem som beviljat dig assistans.

Rättsutvecklingen

Som egen arbetsgivare är det viktigt att du följer med i rättsutvecklingen och har koll på de aktuella reglerna som gäller för assistansen. Du behöver inte bara vara uppdaterad på reglerna kring rätten till assistans utan även kring andra delar som berör rollen som anordnare eftersom du anordnar din egna assistans.

Ett alternativ som måste värnas

Antalet egna arbetsgivare har ökat vilket troligtvis beror på att IVO återkallat flera tillstånd.

Har du koll på reglerna och har möjligheten att vara aktiv i din anordnandet av assistansen, samt har koll på det administrativa, är möjligheten att vara egen arbetsgivare något som måste värnas och ett viktigt alternativ till privata bolag, kooperativ och kommunen.