Fördjupad kommunikation via samtalsmatta | HejaOlika

Fördjupad kommunikation via samtalsmatta

alfred-o-gunilla-700_0.jpg

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för Linnea och Josef Carlssons stiftelse

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för USKA

ANNONS

Annons för Etac

Samtalsmatta, Talking Mats, är en metod och ett redskap som utvecklats av logopeden Joan Murphy på Stirling University i Skottland. Precis som namnet säger är det en matta med vilken personer som har kommunikationssvårigheter får stöd i att uttrycka sina åsikter med hjälp av bilder.

Samtalsmatta, Talking Mats, är en metod och ett redskap som utvecklats av logopeden Joan Murphy på Stirling University i Skottland. Precis som namnet säger är det en matta med vilken personer som har kommunikationssvårigheter får stöd i att uttrycka sina åsikter med hjälp av bilder.

Syftet med mattan är att förbättra möjligheterna för barn, ungdomar och vuxna med kommunikationssvårigheter och kognitiva funktionsnedsättningar att bli mer delaktiga i vardagligt socialt liv och olika sorters beslut.
– Det är bra att börja tidigt med samtalsmatta, säger logoped Gunilla Thun­berg, DART kommunikations- och dataresurscenter i Västra Götalands­regio­nen.

Hennes son Alfred är 14 år. Han går i särskolan och har använt samtalsmattan vid utvecklingssamtal och vid besök i skolhälsovården.
– Mattan är ett specifikt redskap som används när det är särskilt viktigt att få fram vad man tycker, när man möter andra i en svårare kommunikations­situation.
Gunilla menar att metoden med samtalsmattan är bra för alla barn, med eller utan funktionshinder.
– Kommunikationen blir så tydlig. Barn kan ha svårt att hålla uppmärksamheten, mattan är konkret och gör dem mer koncentrerade. Det blir ju även en social träning. För yngre barn gäller en lägre samtalsnivå.

Publicerad:
2008-06-01

Av: Katarina Nyberg

Nyckelord:
Tema: Kommunikation, hjälpmedel, kommunikation


ANNONS

Annons för USKA

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för Linnea och Josef Carlssons stiftelse

STÄNG
Skip to content