Nyheter

Föreningen JAG sågar assistansutredningen


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

”Fördomsfull och okunnig fuskutredning” är Föreningen JAG:s reaktion på Susanne Billums assistansutredning som presenterades i februari 2012. I ett remissvar framför de sina synpunkter.

– Vår redan så sköra tillvaro hotas av dessa förslag, säger Cecilia Blanck, verksamhetschef på Föreningen JAG.

De punkter som man vänder sig emot är bland annat förslaget att en god man inte ska få vara personlig assistent. Föreningen JAG menar att en god man som jobbar som assistent kan kommunicera med brukaren betydligt bättre och därmed säkerställa kvaliteten på assistansen. Utredningen har inte heller kunnat visa på att gode män som arbetar som assistenter har lett till fusk eller överutnyttjande av assistansersättningen.

Man noterar också att brukarrörelsen inte fått vara med i utredningen och tycker att deras kunskaper kunde ha tagits tillvara på ett bättre sätt.

– Utredningen är full av fördomar och okunskap om hur livet fungerar för den som är beroende av personlig assistans. Anhöriga, som ofta ägnat större delen av livet åt att ge stöd till en funktionsnedsatt familjemedlem, utmålas i utredningen som samvetslösa brottslingar. Det är otroligt kränkande, säger Cecilia Blanck.

Även STIL (Stiftarna av Independent Living i Sverige) och ILI (Independent Living Institute) är starkt kritiska och meddelar att utredningen varken håller måttet eller kommer att underlätta fuskbekämpningen. Adolf Ratzka, verksamhetsledare, ILI, ställer sig mycket frågande till förslaget att personer bosatta utanför EU/ESS-området inte får anlitas som personliga assistenter. Han menar att merkostnaderna för de medföljande personliga assistenternas flygresor, logi och traktamente då skulle bli mycket höga.

– Konsekvensen blir att man inte kan göra längre resor eller vistas en längre period utanför EU. Ungdomar (och andra) med omfattande funktionsnedsättningar har därmed inte samma möjligheter som alla andra att förbättra sina utsikter på arbetsmarknaden.

 

ANNONSER
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
ANNONSER
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för JAG
 • Annons för STIL
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Fremia
 • Annons för Primass
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Tidvis