Föreslår nytt stöd till unga med funktionsnedsättning

Dålig ekonomi är ett stort hinder för unga som har funktionsnedsättning. Därför föreslår Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ett nytt ekonomiskt stöd för fritidsaktiviteter.

”Utred ekonomiskt stöd för fritidsaktiviteter”

– Alla unga har rätt till meningsfulla och utvecklande fritidsaktiviteter, skriver Lena Nyberg, generaldirektör, i en debattartikel.

Hon föreslår att regeringen tillsätter en utredning med uppdrag att studera hur ett ekonomiskt stöd för fritidsaktiviteter kan utformas.

Var fjärde har svårt att klara löpande utgifter för mat

MUCF gör vart tredje år en stor undersökning bland unga i åldern 16–25 år. Den senaste rapporten, som publicerades idag 16 mars 2022, visar att de ekonomiska villkoren för unga med funktionsnedsättning är särskilt svåra.

Mer än 25 procent av unga med funktionsnedsättning har svårt att klara löpande utgifter för mat, hyra och räkningar.

Ofta måste anhöriga rycka in med ekonomisk hjälp. Bland unga med funktionsnedsättning uppger var tredje (33,2 procent) att de fått ekonomisk hjälp flera gånger under det senaste året, vilket är en högre andel än bland unga utan funktionsnedsättning där 23,2 procent fått hjälp flera gånger.

Andel av unga som har svårt att klara ekonomin – diagram från MUCF
Andel av unga som har svårt att klara ekonomin – diagram från MUCF

 

Andelen unga som varken studerar eller arbetar är nästan fyra gånger större bland de som har funktionsnedsättning (20,6 procent) än bland övriga unga (5,6 procent). Nedanstående diagram är hämtat ur rapporten.

Hur många varken studerar eller arbetar?

Andel unga som studerar eller arbetar – diagram från MUCF

Hur får unga jobb?

MUCF har även undersökt hur unga vanligen hittar arbete. Kontakter – personer man känner – är det absolut vanligaste sättet.

Hur får unga arbete - diagram ur MUCF:s rapport

 

Dålig ekonomi och bemötande hindrar aktiv fritid

– Vi vet sedan tidigare att unga med funktionsnedsättning upplever att de har sämre möjlighet att ta del av aktiviteter på fritiden. De avstår från aktiviteter bland annat för att dessa inte är anpassade och tillgängliga och för att de är rädda att bli dåligt bemötta, skriver Lena Nyberg i debattartikeln.

Även dålig ekonomi hindrar fritidsaktiviteter. MUCF:s rapport visar att 40,9 procent bland unga med funktionsnedsättning har avstått från fritidsaktivitet för att den varit för dyr, jämfört med 32,9 procent bland andra unga.

Fler insatser för att förhindra utanförskap

– Det krävs flera insatser för att förhindra att unga med funktionsnedsättningar hamnar i ett långvarigt utanförskap. Både för att förhindra att denna grupp unga hamnar utanför arbetsmarknaden i ett långvarigt utanförskap och för att underlätta övergången från inaktivitet till arbete eller studier, skriver Lena Nyberg.

2 kommentarer

 1. Skulle det inte gå att införa ett bidrag som anpassas efter hur mycket (ofta lite) försäkringstagare/förtidspensionärer har kvar efter de nödvändigaste utgifterna är betalda
  – oavsett aktivitets- el sjukersättning?

  Vid 30 år övergår en hel del till sjukersättning och fortsätter ha ungefär samma låga inkomst.
  Behovet av ekonomiskt stöd till fritidsaktiviteter fortsätter därmed troligen ofta resten av livet.

  Alla har inte heller anhöriga som regelbundet kan sticka till pengar.

  Efter 30 kan man behöva prioritera hälsan ytterligare om man vill hålla de s k ”vällevnadssjukdomarna” personer med funktionsnedsättning oftare än andra drabbas av på avstånd. Motions- och/eller kulturaktiviteter borde uppmuntras även för 30+.

  Win-win!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *