Företag som anställer förtidspensionärer ska slippa sjuklön

Arbetsgivarna slipper betala sjuklön för personer som arbetar med förtidspension. Det är regeringens senaste grepp för att hjälpa förtidspensionerade få arbete.

– Vi presenterar en lagrådsremiss med förslag om ett undantag i sjuklönelagen. Undantaget innebär att arbetsgivaren helt slipper betala sjuklön. Vi tycker att det är viktigt att både arbetsgivare och arbetstagare har drivkrafter att anställa för att en anställning ska bli verklighet, säger Cristina Husmark Pehrsson, socialförsäkringsminister.

Husmark Pehrsson flaggar också för fler riktade åtgärder för att skapa arbete för personer med förtidspension.

– Vi bedriver försök med etablerandet av personliga handledare, coacher, när det gäller jobbförmedling i fyra län. Om detta försök visar sig framgångsrikt kommer jag att verka för att verksamheten utvidgas till hela landet, uppger ministern.