Företag

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, NKA

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, NKA

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, arbetar med anhörigstöd inom flera områden. Vi har ett särskilt uppdrag att skapa ett nationellt kunskapsstöd för föräldrar och anhöriga till personer med flerfunktionsnedsättning. Flerfunktionsnedsättning innebär en kombination av omfattande intellektuell och motorisk funktionsnedsättning som orsakar stora kommunikationssvårigheter och oförmåga att själv tillgodose grundläggande behov.

Move & Walk Sverige AB

Move & Walk Sverige AB

Konduktiv Pedagogik Move & Walk är ett idéburet familjeföretag där positiv livssyn, människors lika värde och tron på människors möjligheter hela tiden står i fokus. För oss är det en självklarhet att alla människor har en möjlighet att utvecklas och ”Du kan!” är ledorden i vårt arbete, i alla moment och i alla situationer. Move…

Misa AB

Misa är till för dig som behöver stöd för att ta dig fram i arbetslivet. När du kommer till oss får du en egen arbetskonsulent. Ni arbetar tillsammans med att lyfta fram dina kunskaper, resurser och starka sidor. Om ditt mål är anställning blir det också vårt mål. Vilka mål har du? Vi hjälper dig…

Sjöviks folkhögskola

Sjöviks folkhögskola

Sjövik erbjuder utbildningar i såväl allmänna ämnen som i musik, textil, friluftsliv, timmer och kurser för personer med funktionsnedsättning. Förutom egna kurser och konferenser, finns olika grupper som förlägger sitt familjeläger, bröllop/fest eller sin konferens på Sjövik.

IfA

IfA

Intressegruppen för Assistansberättigade, IfA, är en förening för personer med behov av personlig assistans. IfA bildades i mars 1994, samma år som den personliga assistansen kom via LSS-lagstiftningen. IfA har idag ca 700 medlemmar. IfAs ändamål är bl.a. att arbeta för och utveckla rättigheten till personlig assistans för personer med funktionsnedsättning. Vi arbetar intressepolitiskt och…

Durewall Institutet

Durewall Institutet

Durewall Institutet verkar för en helhetssyn på människors samspel och funktioner på sin arbetsplats för att förbättra arbetsmiljön för den enskilde och hela organisationen. Att få ny breddad eller fördjupad kunskap och tid att dela sina erfarenheter med andra, är förutsättningar för utveckling. För att kunna göra ett ännu bättre arbete och bidra ännu mer…

Etac Sverige AB

Etac Sverige AB

Etac är ett expansivt företag som erbjuder produkter för personer med nedsatt rörelseförmåga, från små barn till  äldre, samt produkter för patientförflyttningar och lyft. Vi erbjuder produkter i världsklass för olika vårdsituationer som syftar till att förbättra aktivitet, oavsett fysiska förutsättningar. Vårt hjärta ligger i lösningar som optimerar livskvaliteten för individen, deras familj och vårdgivare….