Förlorar aktivitetsersättning på grund av studier

Om man kan studera, så har man arbetsförmåga. Oavsett vilka anpassningar man gör, och hur funktionsnedsättningen fungerar.
Så resonerar kammarrätten och ger avslag på aktivitetsersättning.

LÄS ÄVEN: Allt om sjuk- och aktivitetsersättning 2023

Kan studera tack vare anpassningar

En 27-årig man går därmed helt miste om ersättningen. Detta trots att han förklarat att en rad olika anpassningar har gjort det möjligt att studera, utan att han för den skull haft full arbetsförmåga.

Under studierna har han haft möjlighet att själv anpassa och planera sina dagar. Han har kunnat återhämta sig, och vila de dagar han inte har mått bra. Vid behov har han även kunnat sova en stund mitt på dagen.

Detta hade självklart inte varit möjligt om han på heltid hade befunnit sig på plats hos en arbetsgivare, där det dessutom ställts krav på att prestera under tidspress. Hans tidigare halvtidsarbete var mer påfrestande än heltidsstudier.

Hade tidigare halv aktivitetsersättning

Mannen hade tidigare halv aktivitetsersättning på grund av kronisk trötthet. 2020 avslog Försäkringskassan fortsatt ersättning.

27-åringen överklagade till förvaltningsrätten i Linköping. Enligt läkarintyg kan han endast arbeta några dagar i veckan och behöver lång återhämtning. Förvaltningsrätten övertygades och menade att arbetsförmågan var nedsatt med mer än 50 procent, och att mannen därför hade rätt till aktivitetsersättning.

Försäkringskassan överklagade till kammarrätten, och lyfte fram att mannen inte kunde ha nedsatt arbetsförmåga eftersom han studerade heltid.

Kammarrätten gick på Försäkringskassans linje

Kammarrätten i Jönköping (mål nummer 52-22, den 27 februari 2023) tog ingen hänsyn till mannens uppgifter om hur anpassningar gjorde det möjligt för honom att klara studier, men inte ett vanligt arbete.

Kammarrätten konstaterade helt kort att heltidsstudierna ”talar för … att han även hade klarat av att arbeta mer än tre fjärdedelar av heltid i ett förvärvsarbete”. Kammarrätten upphävde förvaltningsrättens dom, och fastställde Försäkringskassans avslag.

2 kommentarer

  1. Skulle vara väldigt intressant att få veta inom vilka yrkeskategorier som Försäkringskassan och Kammarrätten tänker sig att en person med så stora behov av anpassning ska kunna få ett arbete, om ens deltid? Finns det verkligen sådana jobb på arbetsmarknaden? Borde inte beslutande myndigheter ha en skyldighet att i så fall att motivera sina avslag med en information om vilken typ av arbete som avses? De borde nog ha en dialog med Arbetsförmedlingen kring detta. Bara en tanke…

  2. Verkligen tragiskt när svaga och utsatta kläms åt av fyrkantig regler.

    Betydelsen av att få med sådana åtgärder, dokumentera dem medicinskt och få in dem i planeringen med Försäkringskassan kan aldrig understrykas för mycket. Det finns även möjlighet att pausa aktivitetsersättningen i upp till 24 månader, för att prova på att arbeta (med lön) eller studera (med studiemedel från CSN). En del unga vuxna har för bråttom med att komma vidare ut ur aktivitetsersättningen, men med de nu gällande fyrkantiga reglerna är det inte att rekommendera.

    Det finns såklart en möjlighet att överklaga till HFD, men chansen att vinna ett sådant överklagande är minimal. Drygt 2-3 proc. av de som överklagar från kammarrätten till HFD får prövningstillstånd, för resterande 97-98 proc. står kammarrättens dom fast. Anledningen till det är att HFD inte prövar fall som bara handlar om bevisuppgifter. Det måste följa med en rättsfråga av principiellt karaktär i överklagandet.

    Ett alternativ för 27-åringen kan vara att med underbyggd medicinsk dokumentation ansöka om ny period med aktivitetsersättning, men från senare månad än den ursprungliga ansökan, eftersom det innebär två olika ärenden i domstolen. Det är vad domen i 2004 års fall i HFD, tidigare Regeringsrätten, innebär. Se RÅ 2004:69, jfr https://lagen.nu/dom/ra/2004:69. I RÅ 2002:61 (https://lagen.nu/dom/ra/2002:61) slutade processen tvärtemot 2004 års fall, men principerna i båda fallen är samma. De handlar om vad som kallas sakens identitet. Flytta fram ansökningsmånaden lite grand, ansök på nytt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *