”Förödande” att stoppa ersättning till assistansföretag

Flera kommuner uppges vägra ersätta privata assistansanordnare för merkostnader för covid-19, trots att socialminister Lena Hallengren uttalat att kommunerna har ett ansvar för detta. Nu tar Pia Steensland (KDS) strid för de privata utförarna.

Reglerna är otydliga, vilket branschorganisationen Vårdföretagarna påpekade i ett brev till regeringen 1 juli. Vårdföretagarna skrev då att det måste ”bero på ett misstag” om reglerna innebär stopp för ersättning till privata anordnare.

”Måste rättas till”

Företagarna skrev också att detta måste rättas till ”så att regeringens intention om att ekonomiskt stödja omsorgsverksamheter kan uppfyllas”.

Något svar har Vårdföretagarna dock inte fått från regeringen, trots att deadline för ansökningar om ersättning för merkostnader snart går ut.

”Det är ytterst angeläget att landets assistansanordnare får ett svar”, skriver Vårdföretagarna på sin webbplats idag 14 augusti.

Samtidigt uppmärksammas frågan nu av riksdagspolitikern Pia Steensland (KD) som kräver svar av Lena Hallengren om ”hur regeringen avser att säkerställa att privata anordnare omfattas av merkostnadsersättningen”.

Förödande

Stoppad ersättning får förödande konsekvenser, enligt Pia Steensland.

”Under flera år har ökningstakten för den statliga schablonen för assistansersättningen understigit kollektivavtalade löneökningar samt allmänna kostnadsökningar. Att ställas utanför merkostnadsersättningen skulle medföra ytterligare påfrestning för assistansanordnarna och därmed i förlängningen riskera kvaliteten och långsiktigheten för deras uppdragsgivare, assistansanvändarna”, skriver Steensland i frågan till Hallengren som också publicerats på facebook.

”En djungel”

Maria Nyström, vd för NA Care och marknadschef på Olivia Personlig Assistans AB, skriver i en kommentar på Facebook att kommunerna tolkar reglerna väldigt olika.

”Några har tolkat det som att assistansanordnare endast kan ansöka om man har ett LOV-avtal med kommunen, andra att det avser assistanser med kommunbeslut. Några att det är där företaget har sitt säte och andra där den assistansberättigade bor. En administrativ djungel,” skriver Maria Nyström.

Kommuner söker, Socialstyrelsen fördelar

Det är Socialstyrelsen som fått uppdraget att fördela fördela statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19.

Stödet ska sökas av kommunerna och regionerna och de privata utförarna ska vända sig till assistansanvändarens hemkommun för att ersättning.

Fler artiklar om detta ämne

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.