Förödande tvinga barn byta hjälpmedel, anser Diabetesförbundet

Det är förödande för barn och unga med diabetes att tvingas byta blodsockermätare. Och det blir inte billigare, snarare handlar det om en ren förlustaffär. Det säger Magareta Nilsson, ordförande för Diabetesförbundet.

På olika håll i landet försöker landstingen nu spara pengar genom nya upphandlingar av blocksockermätare för personer med diabetes.

– Inom Stockholms landsting ska alla diabetespatienter byta mätare inom några månader, men hur lätt är det för ett litet barn som känner sig trygg och hemma med den mätare man redan har. Om man trivs med sin mätare ska man självklart kunna ha den kvar, säger Margareta Nilsson.

Hon menar att byte av blodsockermätare kan vara förödande för ungdomar som är i farten och rör sig mycket. Även för äldre kan det vara komplicerat att vänja sig vid nya typer av mätare.

– Det är inte bara vi Diabetesförbundet som tycker att det är vansinnigt, utan även läkare och sköterskor.

Vidare säger Margareta Nilsson att byte av blodsockermätare sannolikt inte sparar några pengar åt landstingen.
– Det kostar att ha läkare och sköterskor som jobbar med de här frågorna istället för att ägna sig åt vård. Dessutom blir det överklagande på överklagande när varje landsting ska handla upp mätare. Så är det redan i Stockholm, säger hon.

Minst 350 000 svenskar beräknas ha diabetes och antalet växer. Enligt Diabetesförbundets bedömning får två barn om dagen diabetes.
– De barn som får diabetes kommer att ha det hela livet och det är jätteviktigt att det fungerar bra när de är barn. Det har betydelse för dem hela livet. Men så långt tycks inte politikerna se. Ingen har något helhetsgrepp och tittar på vad det kostar i slutändan, säger Margareta Nilsson.

Diabetesförbundet har sin webbsida på http://www.diabetes.se
Förbundet har även en speciell webbsida för ungdomar på http://www.diabetes.se/Templates/Extension____1699.aspx

Fotot visar NovoPen3, ett hjälpmedel för barn med diabetes från Novo Nordisk.