Försäkringsbolag kan tvingas erbjuda bättre villkor för sjuka barn

Svenska försäkringsbolag måste erbjuda bättre försäkringar för barn och vuxna med funktionshinder. Det kan bli resultatet av den nya FN-konvention om mänskliga rättigheter som togs i mars i år.

– Vår syn på FN-konventionen är att försäkringsbolagens vägran att teckna försäkringar utan skyhöga premier för personer med funktionshinder nu måste ändras, säger Ingemar Färm, ordförande för HSO Handikappförbunden.

FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder togs i mars i år och håller nu på att förberedas för ett genomförande i Sverige.

Regeringen har tillsatt en hög jurist, Jan Grönvall, som arbetar med förbereda den svenska ratificeringen. Han undersöker nu bland annat vilka lagändringar som kommer att krävas.

Försäkringsbolagens inställning har hittills varit att neka försäkringar för barn med funktionshinder eller göra stora undantag i försäkringarna.

Det har hittills inte funnits någon lag som har gjort det möjligt att tvinga försäkringsbolagen att erbjuda bra försäkringar för personer med funktionshinder.
– Det behövs en ny lag som säger att bolagen inte har rätt att neka, menar Ingemar Färm.

Frågan är inte ny. När Ingemar Färm anställdes som HSO:s generalsekreterare i januari 1990 var det en av de hetaste frågorna.
– Då var en lagstiftningslösning på gång och familje- och handikappministern Bengt Lindqvist agerade i frågan, men sedan blev det maktskifte och ingenting hände, säger Ingemar Färm.

Nu räknar du med att det kommer att bli en förändring?
– Ja, det är vår uppfattning och jag tror att även regeringen inser att man måste ändra lagstiftningen.

Hur kommer försäkringsbolagen att reagera i så fall – blir det chockhöjda premier?
– Som jag ser det bör man ha en solidarisk lösning där man sprider ut kostnaderna på hela försäkringskollektivet, säger Ingemar Färm.

HSO Handikappförbunden har sin webbsida på www.hso.se