Försäkringskassan analyserar nya åtgärder mot fusk

Den statliga utredningen om nya åtgärder mot fusk med assistansersättning studeras just nu av Försäkringskassans experter.
– Vissa förslag behöver analyseras mycket djupare, exempelvis förslaget om oanmälda hembesök, säger Therese Karlberg, verksamhetsområdeschef inom Försäkringskassan.

Therese Karlberg är i stort mycket positiv till utredningen om åtgärder mot assistansfusk, trots att Försäkringskassan får skarp kritik av utredaren Susanne Billum.

Hennes svar på kritiken mot brister i Försäkringskassans arbete är att ”vi har prioriterat att utreda och betala ut assistansersättningen och att kontrollarbetet har fått stå tillbaka en aning”.

Samtidigt hyllar hon utredningens ambition att få bort bedrägerierna inom assistansersättningen.
– Utan att gå in på detaljer kan jag säga att Försäkringskassan stödjer många av förslagen i utredningen, men vissa förslag måste utredas ytterligare.

Förslaget om oanmälda hembesök hos assistansberättigade, som har anhöriga som assistenter via privat anordnare, är ett av de mest kontroversiella.
– Tyvärr har vi sett att många bedrägeriärenden gäller nära anhöriga. Det betyder inte att vi är positiva till oanmälda hembesök. Förslaget behöver utredas närmare, eftersom det får följder.

Therese Karlberg betonar att hon tycker att det är naturligt att många vill ha anhöriga som assistenter. Hon säger också att Försäkringskassan har många andra verktyg än oanmälda hembesök som skulle kunna förbättra kontrollen.

– Det finns många fler saker som vi kan göra i den ordinarie handläggningen för att förbättra vår kontroll. Det handlar inte minst om informationsinsatser och it-stöd, säger Therese Karlberg.

Samtidigt är hon noga med att betona att hon inte vill förutspå vad Försäkringskassan kommer att säga i sitt remissvar som ska vara klart den 25 april.

Oanmälda hembesök är mycket ovanligt och det är inte en arbetsmetod som Försäkringskassan använder på andra områden.

Skulle det kännas främmande för er att införa oanmälda kontroller?
– Handläggarna har redan en tuff situation med svåra utredningar och många svåra frågor. Hela frågan är svår och jag vill inte föregå vårt remissvar.

Hon tror dock att oanmälda hembesök kan bli en tung börda för handläggarna.
– Det beror på hur hembesöken görs, men det är klart att det skulle bli ett ytterligare moment för handläggarna, det får man inte glömma.

Vore det inte också ett alltför stort intrång i privatlivet för de assistansberättigade?
– Jag har full förståelse för att man tycker det.

Ett utredningsförslag som redan nu kan välkomnas utan reservationer är att barn inte ska få några återbetalningskrav i framtiden.
– Det är det enskilt mest positiva i utredningen. Redan i höstas slutade vi med att ställa återkrav på barn, i väntan på utredningen. Allt som ligger i fordringshanteringen har vi också fryst, säger Therese Karlberg.

Försäkringskassan och utredaren Susanne Billum har presenterat vitt skilda bedömningar av hur stort fusket med assistansersättningen är.
Enligt Billum kan det handla om många miljarder, medan Försäkringskassans generaldirektör Dan Eliasson har talat om hundratals miljoner.

Therese Karlberg håller fast vid Försäkringskassans lägre siffror.
– Utredningens siffror är jättehöga och alarmerande, men de siffror vi har gått ut med är det som vi vet genom polisutredningar och liknande, säger Karlberg.