Nyheter

Försäkringskassan: Det måste bli enklare att själv anställa assistenter


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Förra året struntade politikerna i protesterna från assistansberättigade.
Nu har Försäkringskassan kommit till samma slutsats som de som protesterade.
Det måste bli enklare att själv vara arbetsgivare för personliga assistenterna.

Förra året struntade politikerna i protesterna från assistansberättigade.
Nu har Försäkringskassan kommit till samma slutsats som de som protesterade.
Det måste bli enklare att själv vara arbetsgivare för personliga assistenterna.

Efter kraftfulla protester från assistansberättigade vill Försäkringskassan nu ändra reglerna.
Avräkningsperioden för assistansersättning föreslås bli förlängd till 12 månader.

I juli 2008 infördes en ny begränsning för assistansersättning. Plötsligt blev det inte möjligt att spara ersättningen under längre perioder än sex månader.
Från assistansberättigade som vill driva assistansen i egen regi kom ett ramaskri.

Företaget Särnmark, som har många kunder som driver assistans i egen regi, var en av de kritiska rösterna.
– En arbetsgivare måste ha beredskap för en mängd kostnader som kan uppstå, till exempel uppsägningslön, semestergrundande frånvaro, retroaktiv lönejustering och utbildning av de personliga assistenterna. Det krävs mer än sex månader för att ackumulera ett ekonomiskt utrymme som kan täcka dessa kostnader. Förslaget upplevs av våra kunder som ett direkt omyndighetsförklarande, sa Särnmarks VD Hanna Kauppi till Föräldrakraft.

Organisationen Unga Rörelsehindrade slog larm om att många skulle hindras från att resa och att arbeta.
– Vi kommer inte längre att kunna ta ett fullt arbetsgivaransvar vilket är mycket allvarligt, sade Maria Johansson, DHR, och Emelie Felderman, Unga Rörelsehindrade, i en varning till politikerna.
De nämnde som exempel på utgifter som skulle bli omöjliga att finansiera: retroaktivt verkande löneavtal, uppsägnings- och rehabiliteringskostnader för assistenterna, avancerade handledningskostnader eller dyrare personalutbildningar.

Protesterna förra året kunde dock inte rubba politikerna, som i Riksdagen beslöt att genomföra den nya begräsningen.

Nu har Försäkringskassan kommit till samma slutsats som de som kämpade mot skärpningen. Kassan har gjort en enkät bland de berörda och konstaterat att 65 procent av dem drabbats av försämringar.
– Undersökningen visar att regeländringen inneburit begränsningar. Egna arbetsgivare upplever idag i olika grad hinder att finansiera stärre omkostnader för assistenterna, skriver Försäkringskassan.

Utbildning av assistenter, längre resor med assistenter och åtaganden som arbetsgivare är tre områden som pekas ut som svårast att klara med de nuvarande reglerna.
Försäkringskassan vill därför förlänga avräkningsperioden från sex till 12 månader.

 

ANNONSER
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Mo Gård
ANNONSER
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för Särnmark
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för STIL
 • Annons för HD Motion
 • Annons för JAG
 • Annons för Fremia
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för Primass
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Tobii Dynavox