Försäkringskassan: Detta är normalt föräldraansvar

Försäkringskassan har slagit fast vad man anser att ”normalt föräldraansvar” betyder inom assistansersättning. Till exempel ska ett barns personliga hygien från 9 års ålder inte räknas till normalt föräldraansvar.
Om barnet behöver hjälp med kommunikation i sociala situationer räknas inte heller det till föräldraansvar från sex års ålder.

Bedömningarna baseras på Försäkringskassans rättsfallsöversikt från 2015.

Svåra gränsdragningar kvarstår

Det finns fortfarande svåra gränsdragningar, trots förtydligandet. Försäkringskassan överväger att göra ytterligare analyser av rättsfall.

Försäkringskassans förtydligande innebär ändå det blir enklare att bedöma om ett barn med funktionsnedsättning har rätt till assistans och i vilken omfattning.

LÄS ÄVEN: Högsta förvaltningdomstolen: Rätt till utökad assistans vid skolfrånvaro

UPPDATERING: Utredningen ”Stärkt rätt till personlig assistans” (maj 2021) föreslår nya regler för föräldraansvar vid personlig assistans. Läs mer i De 4 viktigaste frågorna om Stärkt rätt till assistans.

Tidigare har ”normalt föräldraansvar” använts godtyckligt av Försäkringskassans handläggare för att avslå begäran om assistans.
Ingen har kunnat svara på exakt vad det ”normala föräldraansvaret” omfattar.

Försäkringskassans nya översikt av domar från Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna ger vägledning för vad normalt föräldraansvar innebär.

– Tidigare var det väldigt svårt för oss att i de enskilda fallen bedöma vad som var normalt föräldraansvar och vad som inte var det. Alla barn är ju olika, oavsett om de har funktionsnedsättning eller inte, säger Monica Svanholm på Försäkringskassan.

Rättsfallsöversikten omfattar både domar som rör bedömning av personlig assistans enligt LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) och assistansersättning enligt SFB (socialförsäkringsbalken).

– I översikten finns ett antal ställningstaganden som går att dra utifrån domarna och som tydliggör vad som ingår eller inte ingår i ett normalt föräldraansvar vid olika åldrar. Vi överväger även att ta fram ytterligare så kallade rättsliga ställningstaganden för vissa situationer där rättsläget är oklart, säger Monica Svanholm.

Så här anser Försäkringskassan att ”normalt föräldraansvar” ska bedömas för barn med funktionsnedsättningar

Grundläggande behov – personlig hygien

Försäkringskassan anser att hjälp med personlig hygien inte till någon del omfattas av normalt föräldraansvar för barn från nio års ålder.

Grundläggande behov – kommunikation

Försäkringskassan anser att något föräldraansvar inte ska beaktas för hjälp med kommunikation i vanliga sociala situationer, t.ex. fritidsaktiviteter utanför skola, fritids och familj för barn från sex års ålder.

Tillsyn som andra personliga behov

Försäkringskassan anser att tillsyn, som räknas till andra personliga behov, helt omfattas av normalt föräldraansvar för barn till och med fem års ålder.
Försäkringskassan anser att behovet av tillsyn, som andra personliga behov, delvis omfattas av föräldraansvaret för barn från och med sex års ålder.
Försäkringskassan anser att behovet av tillsyn som andra personliga behov helt faller utanför normalt föräldraansvar för barn från 12 års ålder.

Tillsyn som grundläggande behov

Aktiv tillsyn av övervakande karaktär, vilken förutsätter ingående kunskaper om barnet, kan helt eller delvis gå utöver ett normalt föräldraansvar även för barn till och med fem års ålder.

Ladda ned rättsfallsöversikten här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.