Försäkringskassan föreslås ta över all assistans

Försäkringskassan bör ta hela ansvaret för personlig assistans. Det har SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, och Försäkringskassan nu enats om.

Ansvaret för assistans delas idag mellan kommunerna och Försäkringskassan. Om behovet är mindre än 20 timmar per vecka hanteras det av kommunen. Om behovet är större fattas besluten av Försäkringskassan.

Nu har Försäkringskassan och SKL tillsammans föreslagit att Försäkringskassan ska ta över. I en gemensam skrivelse till regeringen föreslår man att en utredare tillsätts för att göra klart för en sådan förändring.

– Bristerna i dagens system har varit kända länge och nu tycker vi det är dags för regeringen att rätta till problemet. Det vinner både de som behöver assistans och skattebetalarna på, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Genom förslaget hoppas man kunna få en mer enhetlig styrning av assistansen. Kostnaderna för administrationen väntas minska. Men man anser även att rättssäkerheten blir bättre.

– Med Försäkringskassan som ensam huvudman för personlig assistans kan rättighetslagstiftningen komma till sin fulla rätt, säger Stig Orustfjord, Försäkringskassans överdirektör.