Försäkringskassan klargör när tuffare återkravsregler gäller

Försäkringskassan har publicerat ett nytt rättsligt ställningstagande om ”Övergångsbestämmelser till ändringar i utsökningsbanken”. Här klargörs vilka återbetalningskrav som omfattas av de nya, tuffare reglerna som trädde i kraft 1 september 2022.

LÄS ÄVEN: Tuffare regler för återbetalning till Försäkringskassan

”Agerandet visar att lagändringen är ett hafsverk”

– Att Försäkringskassan kommer med ett rättsligt ställningstagande endast några dagar innan lagändringen träder i kraft visar vilket oerhört snabbt agerande det är från lagstiftaren, och att lagändringen är ett hafsverk, säger advokat Emilia Liedbeck i en kommentar.

Enligt Försäkringskassans nya ställningstagande ska de nya reglerna, som gör återkravsbeslut direkt verkställbara, bara gälla nya beslut om återkrav. För återkravsbeslut som fattats före 1 september gäller de tidigare reglerna. Även beslut som rättas, ändras eller omprövas efter 1 september omfattas av tidigare regler.

Emilia Liedbeck menar att det rättsliga ställningstagandet är helt korrekt, även om hon personligen liksom assistansbranschen är emot lagändringen.

Hon betonar att förarbeten till lagändringar normalt sett är tydliga. I det här fallet har Försäkringskassan dock känt sig manad att under sommaren snabbutreda hur myndigheten ska tolka vilka beslut som berörs av lagändringen.

KONFERENS 26 OKTOBER: Försäkringskassans återkrav och dess konsekvenser

Hindrar anordnare och enskilda att gå till allmän domstol

– Lagstiftaren vill göra det svårare för assistansanordnare och enskilda att få framgång i ärenden om återkrav. Staten vill ha sina pengar åter, och genom att ändra reglerna i utsökningsbalken förhindrar man att anordnare och enskilda kan få rätt i allmän domstol, säger Emilia Liedbeck.

– Min spekulation är att lagändringen aldrig hade skett om det varit så att allmän domstol oftare gick på Försäkringskassans linje.

Nyligen underkände Eskilstuna tingsrätt ett återbetalningskrav, på nästan 10 miljoner, mot en enskild assistansanvändare. Med de nya reglerna hade den enskilde aldrig kunnat få sitt fall prövat i tingsrätten.

Försäkringskassans rättsliga ställningstagande om ”Övergångsbestämmelser till ändringar i utsökningsbanken” kan laddas ned från Försäkringskassans webbplats.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *